UTTALANDE Teckenspråkets Röst uttalar sig med kritik som riktar sig mot både Malin Wengholm i hennes politiska uppdrag som ordförande för region Jönköpings län och Jan Andersén som psykolog för CI-teamet, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Med anledning av en het diskussion under ett inlägg på Barnplantornas facebooksida har politikern Malin Wengholm uttryckt sig ”(...) För mig framstår dövrörelsen som en sekt. De föräldrar som på allvar bryr sig om sina barn bör hålla dem borta från alla typer av sekter”. Hon menar alltså att dövrörelsen är en sekt och därför ska alla föräldrar dra sig undan från dövrörelsen. Under hennes kommentar skrev en psykolog ”En mycket bra kommentar, tråkigt nog nödvändig!”. Psykologen stödjer därmed Malins uppmaning att alla föräldrar som bryr sig om sina barn ska ta avstånd från dövrörelsen.

Annons

Först och främst är dövrörelsen ingen sekt. Ett av kriterierna för att dövrörelsen ska kunna betraktas som en sekt är att dövrörelsen ska vara i konflikt med omgivningen vilket dövrörelsen inte är. Det finns ett par punkter som styrker vårt påstående. En är att svenskt teckenspråk är ett riktigt språk, erkänd av riksdagen år 1981, och finns även med i språklagen sedan år 2009. Dövrörelsen främjar och arbetar för döva och hörselskadades rätt till svenskt teckenspråk. Den andra punkten är att vi betraktar hörseltekniska hjälpmedel som just det, ett hjälpmedel. Det är allmänt känt att hörseltekniska hjälpmedel inte förvandlar hörselskadan till en fullt fungerande hörsel. Döva och hörselskadade barn behöver därför få svenskt teckenspråk för att kunna växa sig till en människa med starka grunder i livet med möjligheter. Det är något som är naturligt och självklart för dövrörelsen att fortsätta föra arvet vidare till den yngre generationen. Dövrörelsen fyller en viktig funktion för föräldrarna då den kan fungera som vägledning för dessa familjer. Med dessa punkter som grund är dövrörelsen därmed inte i konflikt med omgivningen och är absolut ingen sekt. Följaktligen så finns det ingen anledning för föräldrar till döva och hörselskadade barn, oavsett tekniskt hörselhjälpmedel, att hålla sig borta från dövrörelsen.

Det är högst oacceptabelt att två personer, där en är ordförande för en hel region och den andra är psykolog på ett sjukhus, kan uttrycka sig så klumpigt! Det är en grov generalisering, som förmodligen grundar sig på några enskilda personer som har betett sig illa. Här vill vi också klargöra att vi inte alls stödjer hot som sägs ska ha inkommit till Malin och hennes familj. Vi fördömer hot och ett olämpligt diskussionsklimat helt och hållet. Det är heller inte ett tillvägagångssätt som dövrörelsen förespråkar.

Det är problematiskt för dövrörelsen att en ordförande för en regionstyrelse och en sjukhusanställd psykolog som arbetar med CI-inopererade döva och hörselskadade barn besitter en sån okunskap och kan ta sig rätten att döma en hel grupp till sekt. Vi är därför djupt oroade över hur de kan arbeta vidare i sitt politiska uppdrag respektive arbete som psykolog med den attityden och inställning gentemot döva, hörselskadade och svenskt teckenspråk.

Teckenspråkets Röst anser att en ursäkt från båda personerna vore på sin plats, då deras handlande är oetiskt och kränkande. Det skadar även förtroendet för deras arbete, både för politikern Malin Wengholm och psykologen. Vi tycker det är oerhört viktigt att personer i maktpositioner offentligt uttrycker sig på ett sätt som inte sårar andra, i detta fall en grupp som redan är i en utsatt och nedvärderad position i samhället.

Rebecca Jonsson

Isabel Engwall

Teckenspråkets Röst