Juneledens bredd med djupa diken, viss grönska (där inga människor rör sig) och fula parkeringsplatser borde byggas om. Man borde kunna smalna av gatan utan att för den delen den mister sin funktion.

Då 40 kilometer i timmen råder krävs knappast att gatan ska se ut som en motortrafikled. Det vore alltså trevligare om gatans diken togs bort och att gatan smalnades av och blir mer som en stadsgata med trottoarer och sidoparkering. Man skulle kunna bebygga ledens östra sida med centrala bostäder av kvarterstyp, så som man gjort utmed Barnarpsgatan söderut längs Munksjöstaden (Hemköp, Apoteket med mera). Man skulle kunna behålla eller utöka antalet parkeringsplatser i P-hus utan att antalet försämras, kanske snarare kan det förbättras.

Juneleden börjar med Junerondellen.
Foto: Kinna Svensson

Att ha en trafikled som är så pass kort och som inte ger några tidsvinster på grund av 40 kilometer i timmen är inte hållbart ur vi utnyttjar central mark och inte heller vidare vackert. Likt ett svärdshugg skär Juneleden Bäckalyckan i en del och centrala Väster i en annan. Dags att tänka nytt här och bebygga dessa mycket centrala delar. Vad säger kommunen och byggbolagen?

Observanten