Som Jönköpingsbo uppvuxen i närområdet skulle det verka helt stolligt att Munksjös gamla område skulle döpas till Torpa och Söder. Torpa är Torpa och Söder är Söder. Någon jäkla ordning måste det väl ändå vara!

Sedan 1800-talet har området tillhört Munksjö pappersbruk därför är Munksjöstaden i fortsättningen det bästa namnet på den nya stadsdelen.

Annons

Stadsbyggnadskontorets byråkrat tycker att det blir för plottrigt med för många små stadsdelar med olika namn. Därför ett förslag. Enkelt men kanske något tråkigt men inte plottrigt; kalla stadsdelarna i Jönköpings kommun för Söder, Norr, Öster och Väster.

Anders Samuelsson (C); om jag säger att det händer något kul på Torpa när det i själva verket är i Munksjöstaden, blir det inte rörigt?

Förmodligen är folk intelligentare än så. Att skilja på Torpa och Munksjöstaden kan säkert de flesta Jönköpingsborna även om Anders Samuelsson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, har svårt för det.

De flesta i Jönköping vet säkert att stadsdelen Munksjöstaden är där den i folkmun så kallade "Toarullen" på 16 våningar finns. Tommy Fritz och Gunnar Järvhammar, stå på er. Namnet ska vara Munksjöstaden.

Du ä la Jönköpingsbo, skråen