När ja på lödagar sa gå te vässtra tajet å köpa lite karrameller te goja å tittar opp mot Vallen mä nosstalgiska ögon så tänker ja på den förre lanshövvdingen i Väcksjö när han för nårra år sen firade mä bild på honom å massipantåta i JP att Arena bygget sulle bli på Jodbroa. Oppepå en sophög. Dä enklaste hade ju då vatt å flytta ner rukklet på Vallen te Jodbroa. Dä hade ju då blett en sophög oppe på den andre. Rukklet kunde ju fösjönas mä å bygga te föskola, shukhus, älderboende, rehab elle kebab elle va fan de nu heter, pluss en rullstol och rullato secktor för 500 pessoner, allt med stor omsoj så komunalodförande Nilsson kan bli lyckli. För å locka te se fannsen från Huskvana odnar vi mä buss å skeckar mä ett kvatter renat för å opp stämninga oxå pessonliga assitenter för å se te att alla kommer hem ådentlit. Ja tycker att fösslaget åtminnstonne bode utredas dom nämaste tie åren under tiden dä nya badet byggs allt unde Nilssons vakande öga.

”Om dä inte bli Jordbroa elle Ellmia elle Råslätt elle Vallen så kannske den nya öa i Munksjön ä ett lagom jodnära prosheckt”, menar insändarskribenten.
Foto: Skiss: Tyréns Arkitekter

Om dä inte bli Jordbroa elle Ellmia elle Råslätt elle Vallen så kannske den nya öa i Munksjön ä ett lagom jodnära prosheckt för Nilson å de andre rådville (lite lattjo där mä ”råd”) i Rådhuset. Då kan dom ju oxå låta kostnadena flyta lite utan å skämmas speciellt om de kopplar in byråkratera som köper salt å penner. Te slut sulle ja bara vella säja att dä ä la odförande Nilssons jobb å se te att den minnst tieårige Arenabänken inte blir längre. Annas få ho la simma lungt å övelämna odförandejobbet te nån som kan få nåt gjot, vaffö inte te en konnsult. Då blir dä ju utan nåt pessonlit ansvar för de rådville men dä vore ju så klat lite skämsit å erkänna sitt kolektiva oföstående om va deras jobb ä. Devon va ja ä dölack på clownerna i Rådhuset. Blir dä te sist Vallen så tror ja ja kolar vippen.

Annons

En få la be om usäkt för dä ä lite knakkit mä stavninga, men huvusaken ä ju å få nått saggt.

Dä va dä dä!