Att Habo har uppenbara problem med sin ekonomi förstår man, när man efter att ha gått från ett ”skatteparadis” för 20 år sedan, till att ha ett av de högsta skattetrycken i länet.

Många undrar vad all inflytning och nybyggnation ska tjäna för syfte. Finns det ett egenvärde för en kommun i att bara växa? Förvaltningar, skötsel av gator och VA, nya förskolor och skolor mm drar med sig stora kostnader när samhället växer ohämmat.

Politiker och tjänstemän är troligen inte kompetenta att hantera en så stor expansion och är antagligen överkörda av privata markexploatörer. Kanske borde man pausa nybyggnationen för att komma ikapp?

Ett område där det tydligen ska sparas verkar vara äldrevården. Där har personalens julluncher tillsammans med de äldre på julafton dragits in. Känns som en småaktighet då personal som lämnar hem och familj för ett tungt och ofta stressigt arbete en sådan dag borde vara värda detta. Detta går stick i stäv med David Svenssons vallöfte att satsa på äldrevården.

Habo är ett fint samhälle att bo i och man hoppas att kommunen kommer att växa i lagom takt framöver, det gynnar alla invånare.

Orolig Habobo