Om höghastighetståg trots allt blir verklighet - varför då inte så långt som möjligt planera att följa gammalt spår till Nässjö och vidare till Jönköping? Detta för att undvika besvärlig terräng som t.ex. höga berg öster om Huskvarna.

Om höghastighetståg kan gynna utvecklingen i Tranås bör vi inte glömma Nässjö-Eksjö-området. Höghastighetståg kan lätt bli högkostnadståg!

Annons

Finansieringen ska enligt uppgift ske genom lån, vilket i och för sig inte är ovanligt. Staten lånade 245 miljarder under åren 1999-2001 ur pensionsfonder. Återbetalning har ännu inte skett!

Ur miljösynpunkt bör nämnas att höghastighetsprojektet genererar mängder av koldioxid vid själva byggandet, tågen drar mängder av el och sliter hårt på rälsen som kräver ett kontinuerligt underhåll till hög kostnad. Underhållet av befintlig räls är i nuläget mycket eftersatt, speciellt i norra delen av landet, vilket gör att tågtrafiken redan i dag får köra med reducerad hastighet norrut.

Det tilltänkta höghastighetståget blir till största delen ett projekt där södra delen av landet drar fördelarna medan, norrland får dela på kostnaden på samma villkor.

Varför höghastighetståg för ett okänt 100-tals miljarder för att vinna några minuter för ett fåtal höginkomsttagare?

Ur miljöaspekt kan nämnas, att för cirka 50 miljarder är det möjligt att sanera nästan alla förorenade markområden i Sverige. Detta som ett exempel på vad som är möjligt att åstadkomma inom miljöområdet, när miljarderna börjar rulla.

Gunnar Lundquist

Vireda