Tyvärr ser och upplever man varje dag avigsidorna och de problem som uppstår på grund av Jönköpings kommuns snålvariant när det gäller cykelbanor. Och värre lär det nog bli om politiker och ansvariga anställda får fortsätta utsätta gångtrafikanterna för cyklisternas aggressiva framfart.

Annons

Kommunens märkliga skapelse består i huvudsak i att man tar en gångbana och delar upp den i två parallella stråk och erhåller en så kallad GC-väg. Resultatet har blivit ett infrastrukturellt mischmasch med betydande kaospotential och medförande påtaglig otrygghet för de gående. Denna märkliga besatthet från kommunföreträdare att ständigt utsätta fotgängare för cyklisternas våghalsiga trafikkultur är skrämmande. Problemen blir ju på intet sätt mindre av att många cyklar numera är motordrivna varav en del med kommunen som sponsor.

Härutöver verkar det som om kommunen numera tillåter cykling på samtliga gångbanor samt i alla parker vilket i praktiken omöjliggör en trygg och säker promenad. Lika uppseendeväckande är att man vid snöröjning och halkbekämpning stundtals verkar prioritera cykelbanan framför gångbanan.

Gångbanornas framkomlighet ger också en fingervisning om hur kommunen ser på sitt ansvar för de gåendes säkerhet och trygghet. Så finns dagligen, förutom slarvigt parkerade cyklar, en mängd s.k. trottoarpratare liksom bord, stolar, lyktor och blomsterurnor utställda på gångbanorna. Härutöver finns etablissemang som lägger ut mattor på gångbanan och ibland kombinerar med stolpar försedda med rep.

Kommunens underlåtenhet att trygga gångtrafikanternas vardag är ett illavarslande tecken på att dessa uppenbarligen anses vara och därför behandlas som andra klassens medborgare.

Flanören