LÄS MER: Regionens svar på kritik: "Smot är inte politiskt"

Jag har varit vald ledamot av Region-/Landstingsfullmäktige i snart 40år. Nu måste jag sätta ner foten och reagera som förtroendevald.

Jag delar inte vår personalchefs uppfattning att vi inte ska följa ett beslut från en domstols (Arbetsdomstolens) utslag. Jag utgår från att han har fått stöd från politiskt ansvariga för sitt uttalande, då regionen är en politiskt styrd organisation.

Min fråga är därför: Vem eller vilka politiker har fattat detta beslut?

För mig är det inte rätt att regionen som demokratisk organisation och offentlig arbetsgivare inte följer våra lagar och domstolsbeslut. Att redan före en dom uttala att vi inte tänker följa den, oavsett utslag, är för mig obegripligt. Att uttala att Regionen är beredd att betala skadestånd på över en miljon är också obegripligt. Jag delar inte den uppfattningen och tror inte att länets skattebetalare gör det heller.

Relaterat: Regionens svar på kritik: "Smot är inte politiskt"

Jag vet att vi som politiker inte ska gå in och styra i enskilda personalfrågor, men när det går så lång som till rättslig prövning känner jag att jag måste ge uttryck för min uppfattning.

Håkan Sandgren (S)

Annons

Ålderspresident och ledamot i Regionfullmäktige