Det är fascinerande att erfara hur kommunen genom felplanering ytterligare en gång inte på ett konstruktivt sätt tar tillvara de tillgångar man har.

Renoveringen av Rosenlunds Herrgård har tillsammans med Rosariet blivit en succé. Nu väntar vi på att resten av området blir färdigt. Kommunens ambitioner för Stallet att bli till en ordentlig restaurang är uppenbarligen för ambitiösa. Vad för typ av restaurang skulle Stallet bli? Borde man inte se att Stallet ingår i en helhet i ett kulturområde? Vilka avkastningskrav skall man då ställa på hyran gentemot restauratören? Skall denne då betala en hyra som ger kommunen tillbaka avkastningen på hela sin investering? Vilket i så fall skulle innebära att man inte kan renovera på det sätt som krävs för att höja området ytterligare. Vad är intäkterna på Rosariet respektive Herrgården? Ger dessa den avkastning som kommunen kräver på sina investeringar?

Om jag har förstått rätt så finns det medel avsatta för att fortsätta utvecklingen av Posses trädgård. Det är väl bättre att pausa det arbetet och ta de medlen till Stallet. Men tydligen är det så att dessa pengar ligger i en helt annan påse i kommunens budget. När ska ni se Rosenlundsområdet som en helhet?

Se till att ni gör färdigt Stallet snarast inklusive växthuset och att oavsett vem som är entreprenören för restaurangen, att de kan betala en hyra utifrån att det är ett kulturområde kommunen förvaltar. Dessutom vill vi att Annexet och den gamla handelsträdgården norr om Villa Solvik utvecklas för grön rehabilitering och förser Stallet med närproducerade grönsaker.

Annons

Vi har ett mycket intressant kultur- och trädgårdsområde centralt i kommunen som kräver en särskild omvårdnad för att locka besökare från när och fjärran. Fortsätt med det på rätt sätt, då det är en för kommunen riktig guldgruva.

Lena Wahlgren

Initiativtagare till Rosenlunds Herrgårds Vänner, som räddade Herrgården från försäljning för att i stället utvecklas till en riktig kulturskatt!