”Vi måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt” är ett mantra som man hör ofta nuförtiden. Vi måste också kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt då det gäller händelseutvecklingen i Syrien. 

Terrorsekten Islamiska Statens brutala framfart har väckt förfäran över hela världen. Världssamfundet tvekar att tillgripa längre gående åtgärder (marktrupper) men i själ och hjärta stöder vi alla kampen mot jihadisterna. Därav följer dock inte att vi blint ska stöda alla de krafter som bekämpar IS. 

Annons

De kurdiska styrena i norra Irak och i norra Syrien har profiterat på deras image av att vara de som strider mot IS. Antagligen är det orsaken till att Sverige, EU och västmakterna i allmänhet har varit så tysta om de övergrepp som kurdiska makthavare själva gör sig skyldiga till. 

Det är här som de två tankarna kommer in. Solidaritet med kurderna i deras kamp mot IS. Kritik mot dem när de själva bryter mot mänskliga rättigheter. Att de gör det borde inte vara någon hemlighet. Respekterade organisationer som Human Rights Watch och Amnesty International har kommit med skarp kritik mot det kurdiska PYD-partiets styre i norra Syrien. 

För oss assyrier, som har landsmän och ofta släktingar i kurdstyrt område i norra Syrien, kommer detta inte som en överraskning. Vi har fått talrika rapporter om påtryckningar, utpressning, hot och våld från kurdiska makthavares sida. Den senaste incidenten ägde rum i Qamishli. Natten till den 12 januari 2016 anföll den kurdiska YPG-gerillan en checkpoint som hade upprättats av den assyriska försvarsstyrkan GPF och dödade en assyrier och sårade flera andra. 

Att assyrierna försvarar sig själva, att de upprättar försvarsstyrkor som inte går i det kurdiska styrets ledband – det passar inte in i den framtid som PYD vill skapa i norra Syrien. De har endast nytta av assyrier som underkastar sig. 

För detta och mycket annat måste det kurdiska styret i norra Syrien få hård kritik. Trots att de bekämpar IS.   

Simon Barmano

V/sekreterare

Assyriska Turabdinföreningen i Jönköping

IS