Åldersdiskriminering är ett allt större problem. Det finns undersökningar som visar att blir det svårare att få komma på anställningsintervju redan när 40-årsdagen har passerats. Äldre människor nekas kreditkort och avbetalningsköp, trots god ekonomi bara för att de har passerat en åldersgräns. Det är inte värdigt vårt samhälle att livserfarenhet ses som något förlegat.

Ett av de tydligaste exemplen på regler som måste ändras är detta med hur länge man har rätt att arbeta. Idag tvingas många sluta arbeta när de fyller 67 – då upphör nämligen den lagstadgade rätten att vara kvar på en arbetsplats.

Annons

Vi är många som har läst om kända personer som exempelvis Claes Elfsberg, som fick sluta efter över 40 år som nyhetsankare i SVT. Runtom i vårt land finns det många lärare och läkare som vill bidra till välfärden, men som hindras av sin ålder. Det är fel, så ska det inte vara. Den som vill och kan fortsätta arbeta ska naturligtvis få göra det, även om hen levt länge. För många betyder det ökad livsglädje att få arbeta och vara en del av arbetsplatsens gemenskap. Därför är det bra att pensionsgruppen vill ändra lagen så att man får arbeta tills man är 69 men vi hade helst velat höja den stegvis till 71 år.

Höjningen till 69 år tillsammans med successiv höjning av den undre gränsen till 64 år är bra med tanke på att vi lever och är friska allt längre. Samtidigt som vi börjar arbeta allt senare i livet, lever vi också allt längre efter pensioneringen. Men samtidigt finns det en del som inte orkar arbeta högre upp i åldrarna på grund av dålig arbetsmiljö. Vi måste därför satsa på arbetsmiljöförbättringar och företagshälsovården.

Ska fler arbeta längre måste det också löna sig att arbeta. När den rödgröna regeringen för något år sedan höjde den särskilda löneskatten på årsrikas arbete fick det föga förvånande effekten att färre årsrika arbetar.

I skarp kontrast till den rödgröna regeringen föreslår Liberalerna att det införs en skatterabatt för den som är 64 och äldre. På så sätt stärks drivkraften att arbeta högre upp i åldrarna. Det är bra när fler arbetar och det är bra när fler kan vara med och bidra till välfärden.

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)

Ann-Marie Hedlund, 1:e vice ordförande Äldrenämnden (L)

Dag Jonasson, Liberala seniorer