Vi kräver Per-Ola Nilssons, Gabriella Bergmans och de ansvariga rekryterarna på Region Jönköpings läns avgång!

Tjänstemännen på RJL har under alla år sedan Spiras invigning misslyckats i sitt uppdrag att anställa kompetenta chefer till verksamheten. Och nu får det vara nog!

Flertalet i personalen visste redan vid Per-Olas anställning att han inte var kompetent nog för jobbet. Det har bevisats från hans tidigare anställningar i Malmö. Trots de historier som omsusat honom blir han anställd av RJL för att vara verksamhetsansvarig. Det är skrattretande dåligt.

Under årens lopp har verksamheten kantats av diverse bekymmer. Och uppenbarligen slutar dom inte. Det här är en ren och skär ledningsfråga där det är totalt misslyckat.

Inspelning av möten med chefer har föregått sedan några år tillbaka, för att personal är oroliga för hur möten med chefer kan vändas emot dom. Det är en ytterst farlig arbetsmiljö vill jag påstå.

Just nu pågår en kampanj runt om i Sverige och det sprider sig just nu runt om i hela världen. Konstens uppgift är att spegla samtidens förtryck och att belysa den lilla människans kamp gentemot maktmissbruk och härskartekniker.

Så, låt om oss kräva deras avgång! Adjö, Per-Ola, Gabriella och de ansvariga på RJL!

Signatur: Anställd

Svar direkt:

Region Jönköpings län är en stor och ansvarsfull arbetsgivare. Alla våra medarbetare kan känna sig trygga med att vi inte i något sammanhang för dialog om enskilda chefer eller medarbetare via insändarsidor eller intervjuer i medier. Däremot för vi gärna dialog direkt med medarbetare och fackliga organisationer om det systematiska arbetsmiljöarbete som är en central och avgörande faktor för att leverera en hög kvalitet i hela vår verksamhet. Det gäller såväl kultur som hälso- och sjukvård.

Annons

Smålands musik och teater är en fantastisk verksamhet som både chefer och medarbetare kan vara stolta över, och som vi vet att publik och länsinvånare uppskattar mycket. Trots det har vi haft arbetsmiljöproblem under en lång tid, vilket vi också har –och fortfarande aktivt arbetar med att lösa. Problem i arbetsmiljön är komplexa och kan sällan lastas enskilda personer. Vi har ett stort förtroende för Per Ola Nilsson och Gabriella Bergman som chefer.

Det arbete som redan pågår för att förbättra arbetsmiljön kommer att fortsätta utvecklas, och så sent som i fredags gjorde skyddsombud och chefer kompletteringar till den handlingsplanen.

Som arbetsgivare är det viktigt att säkra en god arbetsmiljö i alla våra verksamheter och en del i det arbetet är nolltolerans mot våld och kränkningar, vilket naturligtvis omfattar både medarbetare och chefer.

Bilden från Per Olas tid Malmö har också en annan sida än den signaturen ”Anställd” ger.

Göran K Johansson, fd vd för Malmö Opera menar att Per Ola Nilsson gjorde ett mycket bra jobb som orkesterchef. Han bidrog till orkesterns kvalitativa utveckling och till en modern arbetsplats genom att utveckla orkestermedlemmarna både som individer och som team.

Birgit Hansson, ordförande Malmö Symfoniorkester är mycket nöjd över hur Per Ola hanterade personalens oro inför flytten till Malmös nya konserthus Malmö Live och över hans sätt att driva förändringsprocesser.

Signaturen ”Anställd” är välkommen att ta kontakt med oss för närmare information om arbetsmiljöarbetet.

Agneta Jansmyr, regiondirektör

Region Jönköpings län

Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör

Region Jönköpings län