För att vården ska lyckas planera sommarsemestrarna så ställs det krav på våra medlemmar. De förväntas ställa upp på att arbeta extra dessutom schemaläggs man på obekväm tid i större utsträckning än vanligt. De senaste åren har det hänt att våra medlemmar schemaläggs tre av fyra möjliga helger under den period de tjänstgör på sommaren. Dessutom är valmöjligheten för våra yrken mycket låg vad gäller när under sommaren man kan få ut sin semester. Den planeras oftast i perioder, vilken period man får utgår ifrån ett turordningssystem beroende på vilken period du hade semester förra året. Det tas inte hänsyn till när övriga i din familj är lediga. Vill du ha ledigt annan tid får du byta med en kollega. Det är för övrigt svårt att få semester utanför dessa perioder eller över periodgränser.

Är det några andra yrken som blir så ifrågasatta för att de önskar sin sommarsemester eller får som motkrav att om du ska få din semester så måste du ställa upp och arbeta för två under den period som du är i tjänst? Är det då så konstigt att medarbetare med barn under åtta år använder sin lagliga rätt till föräldraledighet? Ett användande av sin lagliga rätt till föräldraledighet ses i många fall som både okollegialt och problematiskt!

Annons

Det är tydligt att den enda anledningen till att det ser ut så här inom vården är att det framförallt är kvinnodominerade yrken. Kvinnodominerade yrken värderas lägre och ses därmed inte som lika viktiga i vårt samhälle.

Våra professioner är akademiskt utbildade innehar legitimation och förtjänar att behandlas därefter.

Det är hög tid att vårdens arbetsgivare blir de attraktiva arbetsgivarna som de så gärna hävdar att de är. Som attraktiv arbetsgivare krävs:

• Att våra yrkens kunskap och kompetens tas till vara och värderas och värdesätts utifrån det som vi bidrar med.

• Att våra yrken får en löneutveckling med en lönestruktur som visar en slutlön som är dubbelt så hög som ingångslönen, likt övriga jämförbara mansdominerade yrken.

• Att våra yrken ges möjlighet att utvecklas och utveckla vården, d.v.s. ges möjlighet att göra yrkeskarriär.

• Att våra yrken har en arbetsmiljö som innebär att man känner att man ges möjlighet att genomföra det yrke man är utbildad till på ett tillfredställande sätt. Att man varje dag kan gå från arbetet och känna att idag har jag gjort skillnad och hunnit med det som krävs. Detta är en miniminivå för att våra yrken ska kunna ta sitt yrkesansvar.

• Att våra yrken får den återhämtning som arbetet kräver. Det innebär att scheman och arbetstider förläggs med tanken på medarbetarens hälsa. Att möjlighet ges att ta ut sina inarbetade semesterdagar, även under helgpass.

• Att vården blir personcentrerad och jämlik, på det sättet tar vi vara på vårdens möjligheter och möter befolkningens hälsoutmaningar.

Eva-Lotta Lager

Ordförande Vårdförbundet avdelning Jönköping