Kyrkhjälpen har ansökt om medel från Jönköpings kommun för sitt arbete bland EU-medborgare som finns här för att tigga.

Ansökan om ekonomiskt bidrag inför 2016 avser det arbete som Kyrkhjälpen bedriver genom verksamhet i dagcentraler, där man har möjlighet att äta en enkel måltid, duscha och tvätta kläder. Man kan tillhandahålla övernattningsplatser för maximalt 25 personer.

Vi i Liberalernas (före detta Folkpartiets) välfärdsteam ser det som angeläget att Jönköpings kommun har ett genomtänkt förhållningssätt i denna och liknande frågor.

Annons

Naturligtvis skulle ingen behöva tigga. Det är en skam att länder som Rumänien och Bulgarien har medborgare som ser tiggandet som sin enda utväg. Det faller en mörk skugga över de före detta kommunistiska diktaturerna och nuvarande makthavare som inte förmått skapa rimliga levnadsvillkor för sina medborgare. Den långsiktiga lösningen är att EU sätter sådan press på dessa länder så att romerna inkluderas på ett fullvärdigt sätt. Därför är vår regerings bilaterala arbete mot dessa länder långsiktigt viktigast.

I våra bygder finns en djup tradition av att genom samarbete i lokala organisationer och kyrkor bedriva biståndsarbete. Inför julen gör flera av dessa organisationer viktiga hjälpinsatser i de länder varifrån dessa EU-migranter kommer ifrån. Detta är ett bra sätt för enskilda människor att förmedla sina gåvor.

Trots dessa insatser kommer det även i vinter att finnas människor som tigger utanför affärerna i vår kommun. Förändring tar tid. Vi kommer att ha människor som övernattar i bilar eller provisoriskt uppbyggda läger, som fryser och som lever under miserabla villkor. Risken är uppenbar att det till och från byggs upp provisoriska läger. Vi vill inte att detta sker i Jönköpings kommun.

Enligt Socialtjänstlagen har kommunen ett ansvar för att den som vistas i vår kommun inte far illa. Den enskilde har också rätt att söka bistånd om man själv inte kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt. Lagtexten medger inga undantag och tillåter inte vare sig att vistelsen eller rätten till bistånd tolkas utifrån härkomst, medborgarskap, etnicitet eller liknande. Dessa humanistiska värden ser vi socialliberaler som omistliga för vårt samhälle.

Vi anser att ett bra sätt att möta de behov och situationer som uppkommer kring EU-migranter är genom ett bra samarbete med frivilligorganisationerna.

Vi vill inte se att det byggs upp olagliga boplatser i vinter. Vi kan heller inte lämna människorna åt sitt öde. Samtidigt som vi inser att tiggandet inte löser den tiggande människans situation, så angår hen oss alla. Vi vill arbeta för ett samhälle som tar ansvar för sina medmänniskor. Dock inser vi att det inte alltid är samhällets egna institutioner som gör detta bäst. Vi anser därför att Kyrkhjälpens ansökan om medel ska bemötas positivt.

För Liberalernas (L) välfärdsteam i Jönköping

Stig-Arne Tengmer

Rebecka Karlsson

Bertil Rylner