Min insändare om Habos Sverigedemokrater visste tydligen var den tog!

Företrädarna för Sverigedemokraterna i Habo – de båda skattebetalda kommunpolitikerna i Habo – Morgan Malmborg och Olle Teike – kunde inte, eller mer troligt, bedömdes inte lämpliga att på egen hand ge besked till väljarna i Habo kommun.

Detta skulle istället skötas av Björn Runn – vilken roll har han i Habos Sverigedemokrater?

Björn Runn efterlyser faktaunderlag från mig och beskyller mig för att enbart rabbla samma mantra om höga utbildningsnivåer bland de syrianska flyktingarna, SD:s hyllningar av hjältekonungen Karl XII och så vidare.

Jag upprepar igen: Det ökande antalet exempel på olika mötesplatser mellan nytillkomna flyktingar och ansvarstagande, medvetna svenskar, är konkreta exempel på tillämpat integrationsarbete, som behöver sättas igång på bred front för att lära känna de individer men också de resurser, som nu kommer till oss överallt.

Exempel på mötesplatser är Habo Volley och andra idrottsföreningar som bjuder invandrarungdomar till träning och spel, St Johannes kyrka i Habo liksom flera av frikyrkorna, som arrangerar opretentiösa fikamöten för sociala vardagskontakter och intressanta samtal om varandras bakgrund och erfarenheter,

Skolorna i Habo där lärarna och annan personal gör ett jättejobb, inte minst som privatpersoner och medmänniskor, med att hjälpa de nytillkomna,

Hjälporganisationer som Erikshjälpen och andra tar hjälp av ytterligare frivilligkrafter och samlar in kläder, leksaker, vissa möbler och så vidare som fördelas till de nytillkomna,

Företag som Huskvarna AB och en mängd andra företag, som engagerar sig i ett eget nätverk för att skapa praktik- och inskolningsplatser för nyanlända - och så kan jag fortsätta uppräkningen på integrationsarbete i närsamhället.

Att lägga all sin energi på att istället skapa hat, stänga dörrar, skapa misstänksamhet, bygga uppdelningar i de och vi, som är Sverigedemokraternas enda bidrag till integrationen, är som alla förstår enbart kontraproduktivt och kostnadshöjande.

Invandrarna finns här redan, oavsett vad vi tycker kring detta och Sverigedemokraternas halsstarriga motarbetande av allt som berör integration av invandrare, ger ett enda resultat – hat – och splittring och ytterligare kostnader för samhället.

Den konstruktiva vägen framåt, handlar istället om nytänkande och konstruktiva lösningar för att förkorta tiden för integration in i det svenska samhället.

Som väljare har du ett stort ansvar i det vägvalet.

Flamma stolt