Under begreppet hälsosamma scheman har Jönköpings kommun velat införa försämringar. Det har resulterat i stora protester. Mer än 400 engagerade medlemmar samlades på protestmöte i Jönköping 6 november.

Medlemmarna upplever inte den modell som presenterats från Jönköpings kommun som hälsosam.

I dag arbetar många undersköterskor sedan flera år tillbaka cirka två helger av fem. I den nya planeringen ser medlemmarna faran att de skulle bli tvungna att återgå till arbeta varannan helg.

Detta upplevs som en stor försämring. Att jobba fler nattpass då det är som mest skadligt för kroppen att arbeta, kan aldrig bli hälsosamt.

Ska arbetsgivarna göra förändringar måste de se till att involvera och ge inflytande till schemaläggningen för medlemmarna i Kommunal.

Många arbetsplatser har i dag en stor arbetsbelastning och ansträngd arbetsmiljö med höga sjukskrivningstal. Medarbetare som upplever att de inte orkar och har för få kollegor. Att utöver detta utöka antalet helger att arbeta uttrycker många som ett hån med hot om att säga upp sig.

I Kommunals medlemsundersökning säger 67 procent, 2 av 3, av Kommunals medlemmar som arbetar i äldreomsorgen i avdelning sydväst (Hallands och Jönköpings län) att de upplever att bemanningen är otillräcklig i stort sett varje dag eller någon dag per vecka.

38 procent, nästan 4 av 10, i samma grupp upplever att bemanningen är så låg att det innebär en risk för de äldre minst någon dag per vecka.

Annons

Men äldreomsorgens utmaningar handlar inte enbart om behoven av nyrekryteringar. Det handlar lika mycket om att få de redan anställda att stanna. Kommunals medlemsundersökning visar att fler än var fjärde medlem inom äldreomsorgen vill byta yrke inom tre år.

Antalet äldre kommer dessutom att öka. Det betyder att behoven av vård och omsorg växer. Idag är den stora gruppen vårdbehövande äldre framförallt trettiotalisterna, den minsta generationen i modern tid. Snart knackar den större generationen, fyrtiotalisterna, på dörren till äldreomsorgen – och samtidigt blir vårdbehoven allt mer komplexa.

Befolkningsutvecklingen och dagens underbemanning kräver fler anställda i välfärden. Enligt Kommunals beräkningar behövs 135 000 fler personer anställas i välfärden under denna mandatperiod. Fördelat efter befolkning innebär det 3 801 fler anställda i Jönköpings län, varav 690 i Jönköping kommun. Det här är en stor utmaning som kräver attraktiva arbetsgivare. Hur ska vi annars locka mer personer till att vilja jobba i välfärden?

Arbetet för heltid, bättre villkor och arbetsmiljö kräver investeringar. Menar man allvar med att välfärden ska leverera trygghet av hög kvalité behöver vi investera i välfärden. Inte bara för alla som arbetar i välfärden men även för alla som nyttjar den.

Så ett tips: Lyssna på proffsen! Lyssna på Kommunals medlemmar!

Mari Yrjälä Svensson

Ordförande

Kommunal Sydväst Sektion Vård och Omsorg