Vilken färgglädje man möter på Vandalorums utställning Textil Integration i Värnamo, där utställarna i vissa fall har fyrtio års textilerfarenhet. Man har skapat mönster av tusentals tygbitar från spilltyger, återvinningstyger och felproducerade vävnader som konstnärligt satts samman till enheter.

Miljöprojekt

Textil Integration är även ett miljöprojekt. 2014 var inflödet av kläder och textil 128 0..

Miljöprojekt

Textil Integration är även ett miljöprojekt. 2014 var inflödet av kläder och textil 128 000 ton i Sverige. Det motsvarar 13,1 kilo per person, varav cirka 8 kilo slängs direkt i soporna. Genom samarbeten med svenska textilföretag tar Textil Integration vara på spilltyger och felproducerade varor och skapar nya produkter.

Det är textilt återbruk skapat av tre grupper bestående av människor från sju olika nationer. Totalt har trettiofem personer från olika länder i Mellanöstern lagt ner många, många timmars arbete på denna utställning. Det är en intressant och vacker utställning där vi som betraktare möts av olika sätt att gestalta de skilda objekten. Så härligt att våra nyanlända från Mellanöstern har fått möjlighet att visa upp sin intressanta gamla kultur och sina välgjorda konstverk i form av hantverk och design.

Färg och form

Förmågan hos utställarna är stor när det gäller att hålla samman färg och form till spännande, vackra kompositioner och rörelsemönster - till visuella optiska illusioner.

Rytmen är påtaglig, men också tätheten i objekten. Eftersom utställningen är välkomponerad och estetisk blir den aldrig tråkig. Det kan vi tacka Matilda Maroti från Jönköping för som har varit projektledare.

Annons

I den islamska konsten och konsthantverkstraditionen finner man, precis som på den här utställningen, en dekorativ karaktär som bygger på att hela ytan fylls av täta mönster och ornament. Mönstren upprepas om och om igen, oftast som stjärnmönster och stiliserade växtornament, så kallade arabesker. Den symboliska betydelsen är att Gud är oändlig

Det finns också en klar påverkan från de färgglada mosaikerna man hittar i moskéerna. Här avbildar man ogärna människor med tanke på avgudadyrkan - det så kallade bildförbudet. Det andliga och emotionella ses som viktigare än anknytningen till verkligheten och andligheten tillhör den abstrakta världen. En påverkan av denna inställning går igen i utställningen på Vandalorum.

Lyckat projekt

Utställningen är skickligt uppbyggd kring rummets ljusa vackra stolar som står här för konferenser och sammanträden. Men man bör vara observant på att de stapelbara stolarna i hörnen inte förstör utställningens estetik och strama upplägg.

En passande sammanfattning är ändå: Utställningen Textil Integration är ett bra exempel på vad nyanlända i vårt land kan tillföra till vår kultur och till vårt skandinaviska kulturarv.

Ett resultat som redan har uppnåtts är att utställningen stöds av Bruno Mathsson International i Värnamo och Stolab i Smålandsstenar. Utställarna kommer att samarbeta med båda företagen i deras framtida produktion.

Det är lätt att säga, att utställningen Integration på Vandalorum har lyckats.