Att färre ammar i länet är ingen nyhet för personal i vården. Därför finns sedan 1,5-2 år mer resurser och insatser för att förbereda, informera och uppmuntra föräldrar.

– Vi var stolta förr eftersom vi låg högt i landet. Men de senaste åren sjönk amningen, säger Madeleine Ekelyck, en av tre amningsansvariga barnmorskor på Ryhovs kvinnoklinik.

Plan

De har grubblat många gånger över varför amningen inte ökar. Men hoppas nu att insatser kan ge resultat.

Annons

– Vi förbereder föräldrar på olika sätt och ger bland annat en föreläsning enbart om amning då det kommer massor av folk.

Varje blivande mamma får en egen amningsplan som hon fyller med frågor, tankar och erfarenheter kring amning.

– Den följer vi upp regelbundet.

De flesta vill också amma och nästan alla börjar på BB.

– Men vi har bara ansvaret för mammorna den första veckan. Sedan hände något när de kommer hem. Då tar BVC över ansvaret, säger Madeleine Ekelyck.

Även BVC har involverats i den nya satsningen.

En kamp

Orsaken till den lägre amningen i Jönköping är inte klar. Men den första tiden hemma är jobbig och många lever ett pressande liv, funderar hon och menar att det kan vara svårt att helt sätta barnets behov i centrum före allt annat som man är van att göra.

– Det sprids också så många negativa bilder av amning istället för fakta, tycker Madeleine Ekelyck.

Men amning är en hälsofråga och skyddar barnet.

– Vi är barnets ambassadörer, säger Madeleine Ekelyck.

Samarbetet mellan olika grupper i vården kring amning och nyblivna föräldrar har stärkts och idag ges samma budskap och råd baserade på senaste forskningsrönen kring amning.

Madeleine Ekelyck hoppas nu att det ska synas i nästa statistikrapport.

– Det har varit frustrerande, men vi tror att vi nådde botten 2012.