Sedan ett drygt år arbetar statsvetaren och forskaren Marco Nilsson på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Han forskar om krig och jihad. För tre år sedan började han därför åka ut till olika områden i Göteborg från universitetet där han då arbetade.

Fakta: Svenska IS-krigare

SÄPO okt 2015: 280 svenskar har rest. 40 har dött, 125 är kvar och 115 har återvänt. Resa..

Fakta: Svenska IS-krigare

SÄPO okt 2015: 280 svenskar har rest. 40 har dött, 125 är kvar och 115 har återvänt. Resandet till Syrien och Irak för att ansluta sig till Islamiska staten i Irak och Levanten (ISIL), är extremt stort jämfört med tidigare resandevågor. Våldsfrämjande islamistiska uttalanden i sociala medier av personer med koppling till Sverige ökar. Det finns illavarslande tecken på en normalisering av retorik och propaganda.

— Jag hängde på intressanta platser och moskéer. Bekantade mig med folk och pratade med dem om jihadism.

Han samlade vittnesmål om svenska ungdomar som lockas till jihad. De är unga oftast från socialt utsatta områden.

— De flesta har inte varit religiöst aktiva. De har kanske haft flickvän, druckit alkohol och levt ett vanligt ungt liv. Första gången många möter islam är via jihadism.

Föder barn

Okunskapen om islam gör dem mer lättpåverkade. IS lovar numera en meningsfull livsuppgift i ett globalt kalifat. Där ska invånarna leva ett gott religiöst liv med familj samtidigt som krig blir normaliserad som en del av vardagen.

— De bryter helt med sitt gamla liv när de åker. Det finns också apokalyptiska tankar om domedagen och slutstriden som ska utspela sig i Syrien. Då är det lättare att offra livet, säger Marco Nilsson.

Annons

En del erkänner efteråt att det egentligen var spänning och vapen som drog dem till IS.

Kvinnornas uppgift är föda familjens barn, medan männen kämpar för att utöka kalifatet. Flera svenska flickor uppges redan ha fött barn i IS.

Marco Nilsson berättar om unga svenskar som krigar i Syrien eller Irak. En del dör. Andra krigspendlar och kommer hem för vård, att värva krigare eller köpa materiel och ta med tillbaka.

Värvare har inte sällan en stabilare bakgrund. Marco Nilsson kallar dem för entreprenörstyper. Varför de blir jihadister är inte lätt att förstå, men det religiösa livsprojektets lockelse är stark.

Lönen viktig

Tredje gruppen är svårast att nå, men kanske den som vi tjänar mest på att hjälpa tillbaka.

— De har flytt från IS och kommer hem igen desillusionerade. Ofta säger de inget till sin familj. De vill varken bli upptäckta av IS eller riskera bestraffningar av svenska samhället.

Lokala IS-krigare ser IS som ett skydd för sunnimuslimer mot shia i Irak och alaviter (en shiamuslimsk gren) i Syrien. En plats i armén ger också lön och en position.

Om IS oljeinkomster stryps kan därför något så enkelt som missnöje med lönen ge avhopp och bristande lojalitet. Det finns även andra tecken på att IS försvagas. Desperation när militära framgångar saknas.

— Attackerna i Paris kan tolkas som det.

Marco Nilsson tror dock på ökade rekryteringar och attacker innan IS förlorar makten på sikt. Men han vågar inte sia om framtiden. Hur de olika folkgrupperna ska kunna leva i fred efter inbördeskrigen är också oklart.

— Man kunde ha federala självstyren. Som kurderna i Irak, tycker han.

IS