IT- och elektronikföretaget Infobric i Jönköping, med inriktning på att utveckla digitala tjänster för byggbranschen, har gjort ännu ett företagsförvärv i Norge.

Det handlar om norska IT-bolaget BlastManager AS, som sedan 2006 riktat in sig på att utveckla digitala tjänster för planering och dokumentation av sprängningsarbeten. Infobric har förvärvat samtliga aktier i BlastManager AS och tar över under augusti månad.

Detta är det andra bolaget i Norge som under kort tid har förvärvats av Infobric, i våras tog de även över Tempus AS. Dan Friberg, vd Infobric, har tidigare sagt att Norge är bolagets nästa tillväxtmarknad. Det långsiktiga målet för Infobric är att bli den ledande digitaliseringspartnern för byggbranschen i Norden.

I dag har Infobric cirka 80 anställda och en årlig omsättning på cirka 200 miljoner.