I november förra året lade huvudskyddsombudet ett arbetsplatsstopp vid Hus F på Rosenlundsområdet i Jönköping. Här är stora delar av regionens IT-centrum placerad.

Fastigheten evakuerades på grund av att ett 20-tal av de sammanlagt 57 medarbetarna drabbats av allergiska besvär. Det rör sig om snuva, täppthet, huvudvärk och kliande ögon.

Verksamheten flyttade tillfälligt in i Regionens Hus och Rosenlunds vårdcentrum under tiden som provtagningar gjordes i Hus F. Proverna är nu klara och de visar på brister i inomhusmiljön.

Med stor sannolikhet beror hälsoproblemen för personalen i IT-centrum på emulsioner från mattor och lim. Liknande problem fanns i Hus D9 och Hus N1 på Ryhovsområdet, där psykiatriska kliniken håller till.

Byter ut mattorna

Restaureringen av de sjuka husen tog flera år och kostade Region Jönköpings län runt 55 miljoner kronor. Skillnaden den här gången är att regionen hyr den "sjuka fastigheten" av Bostadsbyggen i Jönköping AB.

Bostadsbolaget och regionen har kommit överens om en lösning under tiden som Hus F restaureras. Lokaler på Östra Storgatan i Jönköping hyrs av Norrporten. Flytten påbörjas till helgen.

— Vi har hyreskontrakt för resten av året men jag hoppas att det ska gå snabbare än så. Flytten tillbaka sker inte förrän lokalerna är testade och kontrollerade, säger Bengt Törnqvist, vd på Bostadsbyggen i Jönköping AB.

Personalen på IT-centrum upplever att hälsoproblemen ökade i samband med en renovering av en vattenskada. Men några i personalen har även tidigare tvingats att flytta ut efter att ha blivit sjuka.

— Nu ska vi ta ut mattorna enligt konstens alla regler och vi ska göra en översyn av ventilationen, säger Bengt Törnqvist.

"Passar oss bra"

Carina Einarsson Jonsson, ordförande för fackförbundet Vision i Region Jönköpings län, tycker att arbetsgivaren har agerat snabbt i det här fallet.

— Nu är det viktigt att det också görs noggranna mätningar innan verksamheten flyttar tillbaka för att säkerhetsställa en god arbetsmiljö, säger hon.

Kent Bergman, områdeschef vid IT-centrum, menar att det tillfälliga lösningen är acceptabel.

— Det är klart att det inte är bra att vi finns på två olika ställen. Men det kommer att fungera. Lokalerna passar oss bra, säger han.