Det var i slutet av juni i år som Martin Damberg (V) skrev en motion om att införa sex timmars arbetsdag på försök på ett av kommunens äldreboenden, samt att en utredning skulle tillsättas för att utreda konsekvenserna om samtliga av kommunens verksamheter skulle införa sex timmars arbetsdag.

Han menade att detta skulle kunna förbättra personalens hälsa, att attraktionskraften för att arbeta i kommunen skulle kunna öka och att nya arbetstillfällen skulle kunna skapas.

Är positiva

I slutet av oktober hade motionen nått fram till socialnämnden. Här var ledamöterna positiva till den delen som rörde socialförvaltningen.

– Vi tycker det skulle vara intressant att pröva den möjligheten, säger socialchef Lotta Damberg.

– Kanske inte sex timmar, men någon typ av arbetsförkortning.

På försök

Socialnämnden föreslår att - under en begränsad tid - pröva en kortare arbetsdag inom området hälsa och sjukvård, vilket innefattar en bred grupp yrkeskategorier som arbetar över hela kommunen. Detta kändes som ett mer rättvist alternativ jämfört med att välja ett av kommunens två äldreboenden, menar Lotta Damberg.

Annons

Inom området hälsa och sjukvård arbetar i dag cirka 30 personer, och situationen för många av dem har varit ansträngd sedan kommunen tog över hemsjukvården, vilket Lotta Damberg ser som ytterligare ett argument för att man ska testa kortare arbetsdagar i just den här gruppen.

Men förkortade arbetsdagar till samma lön kräver utökade resurser, fortsätter Lotta Damberg.

– Vi måste göra en analys först eftersom vi kan behöva ett resurstillskott för att hantera detta.

Om arbetsmiljön

Både Lotta Damberg och socialnämndens ordförande Ann-Katrin Löfstedt (M) ser, liksom Martin Damberg, många fördelar med att testa en kortare arbetsdag.

– Vi tror att det är bra för arbetsmiljön, säger Lotta Damberg.

– Vi tror att fler vill jobba om vi inför en arbetstidsförkortning, det är svårt att rekrytera sjuksköterskor i dag.

Ann-Katrin Löfstedt instämmer:

– Vi behöver göra något för att få en bättre arbetsmiljö för den här gruppen och vi hoppas också att sjuktalet sjunker, säger hon.

Faller testet väl ut så kan det bli aktuellt för fler områden, åtminstone inom socialförvaltningens verksamheter. Men innan ens en analys kan påbörjas så måste ärendet först gå via kommunstyrelsen och därefter bekräftas av kommunfullmäktige - den instans som ytterst beslutar om motioner.