Läs mer: Tunga protester mot 200 nya studentbostäder

I torsdags fattade politikerna beslut om ett förhandsbesked för ett tillfälligt byggnadslov för studentbostäder på en åker jämte ekobyn på Ljungarum. Det är bostadsföretaget Nivika som vill bygga 200 studentbostäder där.

Kritik har tidigare riktats från boende i området, som menar att processen varit slarvig och att det gått för fort. Håkan Johansson, ordförande i Ärtlandets Samhällighetsförening, har sagt att föreningen är beredd att överklaga om politikerna säger ja.

Blir permantent

Elva av tretton ledamöter röstade ja medan två var emot, MP och SD.

–Det är rimligt att bevilja ett förhandsbesked och området är sedan länge utpekat som exploateringsområde för bostäder. Det tillfälliga bygglovet gäller studentbostäder men senare, om kanske 15 år och en ny detaljplan, är det mer sannolikt att det blir permanenta bostäder där. En del kanske kan vara kvar som studentbostäder, säger Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Om kritiken mot bostäderna säger han att det blir kritik var man än bygger och det är här som man kan komma snabbt fram med studentbostäder.

–Förhandsbeskedet innebär bara att det ska göras. I bygglovsskedet prövas vad som ska byggas, hur stort och hur högt. Då kan grannar få yttra sig igen.

Annons

Det förfarandet kommer också att gå snabbt, så frågan om bygglov kommer upp nästan direkt eftersom studentbostäder i form av moduler behövs redan till höstterminen.

–Att det går snabbt är en förutsättning för att det ska gå i lås, säger Anders Samuelsson.