2015 kartlade länsstyrelsens prostitution i Jönköpings län. I samband med kartläggningen och åren efter har länsstyrelsen varit i kontakt med många killar och transpersoner som sålt sex, samtidigt saknas det kunskap om fenomenet bland personer som arbetar med ungdomar.

— Alla som möter ungdomar möter de här killarna, men de ser dem inte. Om någon plötsligt har mycket pengar så tror man att de är kriminella. Samhällets normer gör att vi inte tror att de säljer sex, säger Madeleine Söderberg som berättar att prostitutionen är utbredd bland ensamkommande ungdomar.

— I den gruppen finns det många som mår väldigt dåligt, som bär på olika trauma.

Madeleine Söderberg, som har lång erfarenhet av arbete med våldsutsatta, har aldrig mött någon grupp som har ett så destruktivt beteende som de unga sexsäljande killarna och transpersonerna.

— Det är en väldigt trasig grupp, vi möter inte alla men de vi mött mår oerhört dåligt.

Unikt utbildningsmaterial

För att komma tillrätta med kunskapsluckan har länsstyrelsen i Jönköpings län tagit fram ett utbildningsmaterial som är unikt i Sverige. Under hösten och vintern kommer Madeleine Söderberg resa runt i landet och föreläsa för personer som kommer i kontakt med ungdomar.

Annons

— Jag kommer träffa många som arbetar på HVB-hem, men också fältare, socialsekreterare och poliser.

Utbildningsmaterialet bär titeln: "Jag vill inte tystas längre".

— Vi vill ge en röst till de ciskillar* och transpersoner som upplever att ingen lyssnat, att de blivit missförstådda, att de inte fått utrymme att berätta eller att de på annat sätt blivit osynliggjorda eller tystade, säger Madeleine Söderberg.

I utbildningsmaterialet återfinns djupintervjuer med fem killar och transpersoner som har erfarenhet av sex mot betalning. Och berättelserna är mörka.

— Jag har använt sex för att skada mig, det är inte så sex ska fungera, säger "Jimmy" i intervjun med Madeleine Söderberg

"Jimmy" berättar hur barndomen präglades av våld sexuella övergrepp och föräldrarnas alkoholproblem. Sex har han använt för att skada sig själv, men också för att få pengar till mat.

— Det är lättare att placera var ångesten kommer ifrån om jag går ut i skogen och blir knullad som en smutsig slyna, säger "Jimmy".

Intervjupersonerna berättar om hur de blivit osynligjorda av samhället.

— Den här gruppen är större än vad de flesta tror och nu försöker vi synliggöra problemet och öka kunskapen för de som möter ungdomar, säger Madeleine Söderberg.

Läs mer: Intervju med illustratören som arbetat med materialet: Uppdraget fick henne att må illa

Läs mer: De sexsäljande kvinnornas berättelse

Läs mer: JP granskar: Så köper gifta män sex i Jönköping

FOTNOT: En cisperson är någon vars biologiska kön överensstämmer med deras juridiska, sociala och upplevda kön.