Kristdemokraternas tar sats inför valet och utser Acko Ankarberg Johansson till ny sjukvårdspolitisk frontperson från och med den 14 februari 2018.

Partiet tror att sjukvårdsfrågorna kommer att få stort utrymme under årets valrörelse.

— Ja, vi bedömer det. Köerna i sjukvården växer och det finns stora skillnader i kvalitet. Sjukvården har under nuvarande regering hamnat i skymundan och vi vill ge den en rejäl plats i debatten, säger Acko Ankarberg Johansson om sitt nya uppdrag.

Hon har lång erfarenhet inom vård- och omsorgspolitiken. 2007 utsågs Ankarberg Johansson av den dåvarande regeringen till utredare för direktivet om ”Fritt val inom äldre- och handikappomsorgen”, vilket senare ledde till lagen om valfrihetssystem.

Annons

Acko Ankarberg Johansson blev kommunpolitiskt aktiv redan 1986. Mellan 1999 och 2010 var hon kommunalråd och mellan 2006 och 2010 var hon kommunstyrelsens ordförande i Jönköping. Sedan 2010 är Acko Ankarberg Johansson partisekreterare för Kristdemokraterna.

Hon kommer även fortsättningsvis att bo kvar i Huskvarna.

— Ja, absolut. Jag har numera en biträdande partisekreterare, vilket har frigjort tid för mig att prata mer om sjukvårdsfrågor.

Acko Ankarberg Johansson är kritisk till den sittande regeringen och menar att svensk sjukvård behöver genomgripande reformering.

— Vårdköerna har fördubblats under den här mandatperioden. Det finns numera 70 000 personer som har väntat i mer än 90 dagar, säger hon.

För att minska vårdköerna vill Kristdemokraterna bland annat återinföra den så kallade kömiljarden som avskaffades av den socialdemokratiska regeringen.

— Vi vet hur man gör, vi har gjort det förr och vi kommer att göra det igen.