För högstadieelever är kommunen skyldig att lösa skolskjuts om man väljer närmast kommunala skola – för oss i Svarttorp är det Alfred Dalin som gäller. (I praktiken har vi inte fritt skolval.) Denna termin inleds dock med ett schema som är helt oacceptabelt: på måndagar slutar eleverna kl. 11:45! Skolbussen som tar dem hem går 15:27. Denna långa väntan är inte OK – vad tror ni detta leder till?

Visst – de kan gå och äta lunch till framåt 12:30, men sedan är det ytterligare tre timmar att gå och fördriva tiden i Huskvarna.

Inför buss 123 igen – öka turtätheten så att både elever och arbetspendlare kan välja kollektivtrafik. Det tjänar vi alla på – speciellt ur miljösynpunkt!

Det parti som lokalt lovar fixa detta kommer få min röst!

Yvonne Sonestedt