Gustaf Mauritz Posse, vice president vid Göta Hovrätt, visste vad han gjorde när han lät bygga herrgården med utsikt över Vättern i slutet av 1700–talet och med den gustavianska parken utanför.

Stolta politiker och hantverkare visar nu upp herrgården som till stora delar är återskapad som den såg ut på Posses tid. Några av rummen går i gustaviansk 1700–talsstil medan några återskapats som de såg ut på tidigt 1900–tal. Det är så vackert att man vill flytta in i där på en gång.

— Vi har gått efter gamla bouppteckningar och haft kontakt med sentida släktingar till Posse. Vi har haft många och långa diskussioner. Erik Sterner från Antik Öst har hjälpt oss att hitta möbler. Ambitionen är genomgående hög, säger antikvarie Anders Franzén som har deltagit i arbetet med renoveringen.

LÄS MER: Fynden i herrgården visas upp

Daniel Islann på tekniska kontoret har ansvarat för renoveringen och beskriver hur kakelugnarna har gjorts rena med hjälp av mosade kritor, hur spisen i köket har knackats ner, sedan putsats om och blivit målad och till sist ihoplappad igen. Allt är nymålat med linfärger och så nära originalmåleriet man bara kan komma.

Budgeten på 12,5 miljoner kronor håller.

Annons

Rosenlunds herrgård ska vara öppen för alla föreningar och via dem också för allmänheten. Det ska bli konstutställningar, guidade visningar, det finns en mycket avancerad belysningsteknik för det, och offentliga och kommunala möten.

LÄS MER: De ska gräva fram parken

Turerna kring herrgården

År 2005 lämnade Rosenlunds folkhögskola herrgården och politikerna beslutade att den skull..

Turerna kring herrgården

År 2005 lämnade Rosenlunds folkhögskola herrgården och politikerna beslutade att den skulle säljas.

Privata köpare fanns och lokala konstnärsföreningar var intresserade och åren gick. Rosenlunds herrgårds vänner kämpade för att herrgården skulle förbli kommunal.

Hösten 2011 ville systrarna Anna och Sara Larsson köpa herrgården och efter flera turer gick också den affären om intet.

I mars 2014 beslutade kommunen att herrgården skulle stanna kvar i kommunens ägo.

I ett av de vackraste rummen med utsikt över Vättern ska man kunna gifta sig borgerligt och med Gustav Mauritz Posse som ett av vittnena i form av en oljemålning på väggen.

Husfru Pia Johansson kommer att ta emot bokningar till konferenser, möten och vigslar och fixa kaffe och måltider från mottagningsköket i herrgården.

Lena Wahlgren, ordförande i Rosenlunds herrgårds Vänner, som kämpat hårt för renoveringen tycker att herrgården nu har blivit en sådan klenod att hon vill nominera renoveringen av herrgården till stadsbyggnadspriset.

När blir det dags för renoveringen av Posses park?

— Första delen av parken ska vara färdig i år och så börjar vi projekteringen av stallbyggnaden. Så får vi se hur långt vi kommer, säger Anders Jörgensson (M), ordförande i tekniska nämnden.

Sommaren 2018 ska det bli en stor internationell utställning om rosor i Rosariet och då vill politikerna att i alla fall första etappen av Posses park ska vara klar.

LÄS MER: Östra Sportklubben flyttar till Kålgårdshallen