Södergårdsskolan i Huskvarna är en av de skolor som har fått statliga pengar för att kunna anställa mer personal på lågstadiet. Fem tjänster extra ska tillsättas. Men Mona Olofsson har svårt att hitta personal med rätt behörighet. Dessutom har hon flera andra vakanta tjänster som hon också försöker tillsätta.

— Vi har tolv rekryteringar som pågår. Det finns just nu nästan inga lärare att få tag på.

Lågstadiesatsningen gör att konkurrensen är hård. Och när inte behörigt folk hittas får tomma platser fyllas med timvikarier eller vikarier som får några månaders vikariat. Samma sak gäller för ett 40-tal andra skolor och förskolor i kommunen.

— Allt fler timvikarier innebär en högre belastning för de övriga lärarna, säger Mona Olofsson.

Bilden bekräftas av lärare på skolan, som säger att det blir tuffare för alla, när fler utan kunskap och erfarenhet plockas in.

Vad tror du lärarbristen beror på?

— Lönen spelar nog stor roll. Politikerna har lovat satsningar, men det har bara blivit lite till var och en.

Mona Olofsson har många års erfarenhet från skolvärlden. Hon säger att Jönköping är en god skolkommun och att yrket är stimulerande och roligt, men hon tror att många drar sig för att söka sig till läraryrket, just för att det skrivs och pratas mycket om tuffa arbetsförhållanden.

När JP besöker Södergårdsskolan pågår en anställningsintervju med lärarstudent Sara Helgesson, som tar examen i juni.

— Hon har inte sökt någon tjänst, vi har headhuntat henne, berättar Anita Brun Nilsson, biträdande rektor.

Sara Helgesson har hoppat in som vikarie det senaste året och känner till skolan.

— Jag har frågat personalen om de vet någon vi kan anställa, och då fick jag Saras namn, säger Anita Brun Nilsson.

”Tickande bomb”

En rundringning som JP har gjort till andra rektorer i kommunen visar att timvikarier används i olika stor utsträckning, men en samlad bild är att det har blivit svårare att rekrytera.

— Just nu har vi kunnat bemanna, men jag vet inte hur det ska bli fortsättningsvis, säger Catarina Markus, rektor på Ljungarumsskolan F–6 och fortsätter:

— Vi skulle behöva fler som utbildade sig till lärare. Jag tycker att det är ett attraktivt jobb, men där också media har ett stort inflytande på hur man beskriver läraryrket, för det är fantastiskt roligt.