Nyligen fick också det relativt lilla bolaget pris som Årets leverantör vid den årliga promotionmässan i Stockholm.

Fakta: mer om CSR-arbetet

AD Company har 12 anställda och omsätter cirka 21 miljoner kronor.

De köper produkter fr..

Fakta: mer om CSR-arbetet

AD Company har 12 anställda och omsätter cirka 21 miljoner kronor.

De köper produkter från fabriker i Asien och dominerar gör paraplyer, säkerhetsprodukter, bärkassar i bomull och kepsar och mössor. De köper produkterna som sedan säljs till kunder i profilbranschen som säljer vidare till slutkund, nämnas kan Ikea, Atlas Copco, Svenska kyrkan.

I AD Companys Code of Conduct för att blir CSR-godkönd ska ett företag bland annat inte ha något barnarbete enligt FN konventioner. Unga 15-17 år får inte utföra arbete som vuxen. Tvångsarbete får inte förekomma och det ska råda diskrimineringsförbud. Anställda ska ha löner som minst uppfyller landets lagstadgade minimilön.

Företaget och leverantören ska uppfylla en så säker arbetsplats som möjligt, kan handla om tillgång till brandsläckare och annan säkerhetsutrusning.

Jan Hedenborn hade bland annat varit verksam inom Ikea och vd för dåvarande Bankerydsföretaget Dorab (Lyreco) när han för tolv år sedan köpte profilföretaget på Ljungarum.

Han hade ofta sett under utlandsresor i Asien hur arbetare jobbade under dåliga förhållanden i fabrikerna där, med exempelvis låga löner, bristfälliga säkerhetsåtgärder och inte minst alla barn som jobbade.

— Jag fick tidigt ett brinnande intresse för att på allvar göra något åt dessa problem, inte bara snacka utan skrida till verket.

CSR var lösningen

Annons

CSR, som betyder Corporate Social Responibility, eller på svenska, ett företags samhällsansvar, blev lösningen. I tio år har Jönköpingsföretaget jobbat med CSR och alltså utformat en egen etik- och moralbibel som Hedenborn uttrycker det.

— Jag är inte religiös men det här är mitt bidrag till att jobba med de sociala och mjuka frågorna på en arbetsplats.

När AD Company får kontakt med en eventuell leverantör i Kina och Indien som är mest vanligt, inleds ett omfattande CSR-arbete. Jan Hedenborn besöker själv det aktuella företaget för intervjuer och kontroller av hur lagar och regler efterföljs och berättar vilka krav AD Company ställer för att det ska bli en affär.

— Vi har till exempel gjort en egen checklista som handlar om allt från löner, brandskydd, arbetsmiljö och förekomst av barnarbete. Det är inte alltid det finns en välvilja från början. Det gäller att ha tålamod och det är en process som kan ta flera månader.

Externa konsulter

Fabrikerna gör sedan en egen intern revision och en kartläggning av vilka brister som måste förbättras. Sedan görs en revision av externa konsulter som AD Company anlitar. Anställda intervjuas också som få ge en bild av arbetsplatsen utan att någon chef är närvarande.

— Det är ett omfattande program som till slut ska innebära en godkänd leverantör, vilket är målet. Sedan följer en plan för förbättringar och efter två år krävs en ny självutvärdering. Under alla år har vi glädjande sett hur arbetsplatser förändrats från att ha varit undermåliga på flera plan till arbetsplatser som inte skiljer sig mycket från hur det ser ut i Sverige, säger Jan Hedenborn.