Under måndagen gick Skillingaryds församling ut med en efterlysning. Jesusfiguren som vanligtvis pryder korset i Skillingaryds kyrka är nämligen borta.

— Det var i söndags när vi skulle ha gudstjänst klockan 16 som vaktmästaren såg att korset inte var på plats, berättar Klas Svensson.

Korset hittades på kyrktrappan och figuren av Jesus var då bortbruten.

— Det måste ha hänt under torsdagen, för vi brukar ha öppet då för dem som vill komma och be.

Figuren är cirka 30 centimeter hög och tillverkad av tenn med kopparförgyllning. Den skänktes till Skillingaryds kyrka vid invigningen 1941 av ortens dåvarande bankdirektör.

— Metallvärdet är nog inte högt, men figuren har ett kulturhistorisk värde. På det viset är det tråkigt att detta har hänt. Det ska ju alltid finnas ett kors i en kyrka, säger Klas Svensson.

Korset i sig var inte skadat och har kunnat ställas tillbaka på sin plats.

— Det viktigaste är att den riktiga Jesus finns kvar hos oss. Det är bara bilden som är borta, säger Klas Svensson.

Hoppas du att ni får tillbaka figuren?

— Ett litet hopp finns. Vi fick ju tillbaka kyrktuppen som stals för ett par år sedan.