Tornberg, som även är samordnare för Kyrkhjälpen i Jönköping, reste till de båda länderna dels som vice ordförande för Pingströrelsens Romanätverk, och dels som informatör för Hjärta till Hjärta.

Fakta: Framtida jobb

Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta ser flera områden i Rumänien där jobbprojekt kan s..

Fakta: Framtida jobb

Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta ser flera områden i Rumänien där jobbprojekt kan skapas i framtiden. Några exempel är ullproduktion, fiske, metallprodukter, hemtjänst, vårdcentraler, skolprojekt, blomsterodlingar, lökodling och grönsaker,

— Vi jobbar med att försöka hitta lokaler, arbetsuppgifter och medarbetare, som kan innebära jobb till både de som tigger här och romerna som finns kvar i Rumänien, berättar Christer Tornberg.

Finns en misstro

Kyrkhjälpen har tidigare deklarerat att man nu fokuserar på samarbete med biståndsorganisationer på plats. Tornberg påpekar att det allmänna trycket i Sverige har blivit stort för att de tiggande EU-medborgarna ska återvända hem - samtidigt som man också vill visa barmhärtighet. Som JP tidigare berättat, har Hjärta till Hjärta startat upp korgtillverkning som ett sätt att skapa arbetstillfällen. Flera av dem som nu tigger i Jönköping har visat intresse för att återvända och arbeta.

Finns intresse

Annons

— 12 från Jönköping har skrivit på en intresselista. Men det finns också en misstro från deras sida kring om svenskarna verkligen kommer att utföra det som utlovas, säger Christer Tornberg.

På sin resa besökte han bland annat Bacau, varifrån flera av EU-medborgarna i Jönköping kommer. Där har ett trepartssamarbete inletts mellan Jönköpingsbaserade SAM-hjälp och Hoppets stjärna som driver två skolprojekt, och Hjärta till Hjärta som startat ett jobbprojekt för produktion av klädkrokar efter en idé från Gnosjö. Även till detta projekt har tiggare från Jönköping visat intresse.

— Landet är också ganska rikt på naturens tillgångar, men till vissa delar utsålt. Vi åkte förbi åkrar som utländska bolag har köpt och där enbart maskiner används som gör att arbetstillfällen försvinner, konstaterar Tornberg.

40 nya arbeten

Genom sina olika projekt har Hjärta till Hjärta på kort tid ändå lyckats ordna 40 nya arbeten i Rumänien. I Jönköping finns nu 25 boende i campingstugorna på Rosenlunds vinterboende som stänger sista mars.

— Nu väntar vi på ett dialogmöte med kommunen, som vi hoppas ska ge tankar om hur de ser på situationen. Vi tror att det finns tiggare kvar även i april, och de måste ju bo någonstans. De frågar snarare var de kan bo än säger att de tänker åka hem, säger Christer Tornberg.