I dagsläget finns laddstolpar på tio strategiska platser i Jönköping och Huskvarna men fler finns planerade.

- Det kommer ske successivt, i takt med att vi ser behoven komma, säger Anders Rydén, chef för affärsområde el på Jönköpings Energi.

Laddstolparna kommer att ingå i ett nationellt nätverk av stolpar vilket ska göra det lättare både att hitta stolpar och att betala. Det kommunala bolaget vill även erbjuda laddlösningar för företag och privatpersoner.

- En majoritet av laddningen sker i hemmamiljön, säger Anders Rydén.