Förslaget kommer upp till politikerna i stadsbyggnadsnämnden redan på torsdag och säger politikerna ja kan byggstarten ske redan om ett par månader. Kvarteren vid Lasarettsparken och Science park kommer att få en rejäl ansiktslyftning.

Det nya höghuset med två torn, som byggs för Science park och högskolan, blir fjorton våningar högt och den nya fasaden blir i glas. Tanken är att det nya höghuset, i riktning Gjuterigatan, ska synas från Juneporten.

– Vi binder ihop ett viktigt stråk mellan Science park och högskolan och det nya höghushotellet och Jönköpings resecentrum. Det blir ett stråk som vi vill utveckla, säger Anders Samuelsson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Science parks och högskolans nya höghus ska bli ett landmärke och som ska synas tydligt vid infarterna från Barnarpsgatan och när man kör över Munksjöbron.

Tosito vill bygga 70 lägenheter mitt emot Lasarettsparken där apoteket Kronan ligger.

Samtidigt byggs det ytterligare ett höghus i kvarteret. Det är bostadsbolaget Tosito som bygger ett höghus mitt emot Lasarettsparken där apoteket Kronan ligger. Hela den byggnaden rivs men apoteket flyttar tillbaka till det nya höghuset när det är klart.

Stadsarkitekt Bengt Mattias Carlsson har formulerat nya kriterier för höghus i Jönköpings kommun. De är:

1. Det ska finnas en stadsbyggnadsmässig tanke bakom höghusens placering i staden.

2. Byggnaderna bör ha en tredelning där basdelen anpassas till skalan på de omgivande gatorna och där den högre delen trappas in.

Annons

3. De högre byggnadsdelarna bör vara smäckra, ungefär som kyrktornen i staden och bör avslutas med en nätt avslutning mot himlen.

På torsdag ska politikerna säga ja till granskningsförslaget och gillar de planerna kan det bli byggstart redan om ett par månader.

Vad tycker du som är ordförande i stadsbyggnadsnämnden?

– Jag tycker att det är ett spännande och intressant förslag. Science park och högskolan behöver ett landmärke, det känns rimligt. De behöver också nya lokaler, säger Anders Samuelsson som också tycker att det är bra att Tosito bygger cirka 70 nya lägenheter i ett 14 våningar högt hus mitt emot Lasarettsparken.

Huset där apoteket Kronan ligger ska rivas och ersätts av ett höghus. Apoteket flyttar sedan tillbaka.

Inspirationen till Science parks höghus kommer från Jönköpings slott i det gamla fästningsområdet på 1600–talet. Trappande gavlar finns också i gamla byggnader i Jönköing och syns till exempel i ruiner på Visingsö.