Under torsdagsförmiddagen meddelade Jönköpings kommun att man får hjälp av grannkommunen Aneby när det gäller mottagandet av flyktingar.

Enligt det länstal som länsstyrelsen slog fast i december skulle Jönköping under 2016 ordna fram 300 platser för nyanlända flyktingar, som har fått uppehållstillstånd och anvisas till kommunen. Anebys siffra var 7.

— Historisk har vi legat på omkring 30, 35 och vi hade tänkt oss att det skulle hamna på omkring 40, säger Lars-Erik Fälth (C), kommunstyrelsens ordförande i Aneby.

För Jönköpings del är det en stor utmaning att kunna ta emot 300 nyanlända till kommunen eftersom det inte finns några tomma lägenheter alls i dagsläget.

Efter samtal kommunerna emellan utökar Aneby sitt mottagande med 33 platser och Jönköping sänker i stället sitt med lika många.

— Det ger oss en större möjlighet att faktiskt klara mottagandet, säger Andreas Sturesson.

I Aneby finns inte ett överflöd av lediga lägenheter, snarare råder lägenhetsbrist, men enligt Lars-Erik Fälth kommer man kunna ta emot 40 nya kommuninvånare bland annat tack vare ett gott samarbete med olika fastighetsägare.

Totalt i länet beräknas 653 personer anvisas en plats, efter att de har fått uppehållstillstånd.

— Det är den mindre gruppen av nyanlända, de allra flesta ordnar en bostad på egen hand, säger Sturesson.

Hur kommunen ska kunna vaska fram så många bostäder på så kort tid är ett arbete som pågår intensivt och en lösning väntas presenteras senare i vår.