En kommunal konsthall är en fråga som diskuterats nästan lika mycket som en ny fotbollsarena. Men i valet mellan en konsthall och en fotbollsarena har konsten förlorat, i alla fall hittills.

Men nu har politikerna i kultur–och fritidsnämnden fått information om tre lokaler som är lämpliga för en kommunal konsthall.

Ett av förslagen är att konsthallen ska ligga i bottenplanet på nya Science Towers.

Ett av förslagen är att kommunen hyr lokaler i bottenplanet på den nya tillbyggnaden till Science park. Där planerar Science park för en stor aktivitetshall med en takhöjd på sex meter och man ser gärna en konsthall där.

Det andra förslaget är att hyra in sig i ett av magasinen i gamla påsfabriken i Munksjöstaden. Där planerar fastighetsbolaget Tolust att bygga ett stort torg, Munksjötorget, framför magasinen och längs med Munksjön blir det ett nytt promenadstråk.

Magasinen i gamla påsfabriken är ett alternativ.

Det tredje alternativet är att hysa in konsthallen i länsmuseet. Där betalar Jönköpings kommun redan hyran och det förslaget kan kanske kännas som ett lockande budgetalternativ.

Förslagen har presenterats för politikerna. Vad händer nu?

Annons

– Efter sommaren är planen att politikerna i kultur–och fritidsnämnden ska ta ställning till ett av förslagen som vi sedan kan jobba vidare med. Men först ska alla tre förslagen presenteras närmare, säger kultur– och fritidsdirektör Mazar Alijevski.

Tidigare förslag har stupat på att det inte finns några pengar. Har ni det nu?

– Vi får ta med det när vi lägger vår verksamhets–och investeringsplan. Men det handlar också om att skjuta till extra pengar, säger Mazar Alijevski.

Hur realistiska är de här förslagen?

– Det har varit en långdragen process och det finns en vilja hos politikerna att satsa på en konsthall. Nu har vi tre bra alternativ. Lokalerna i Science park och i magasinen kan inte vänta hur länge som helst utan vi måste bestämma oss ganska snabbt. Sedan får vi upphandla någon form av konsult och göra en omfattande förstudie, säger Mazar Alijevskij.

Relaterat: De ska bygga Jönköpings ’Empire State Building’

En granskning som JP gjorde för drygt ett år sedan visade att Jönköping är en av få kommuner som inte driver en egen konsthall. Samtidigt har politikerna i Jönköpings kommun förhoppningen om att bli kulturhuvudstad.

Konsthallen och spruckna drömmar

Frågan om en kommunal konsthall har diskuterats i drygt trettio år i Jönköping utan result..

Konsthallen och spruckna drömmar

Frågan om en kommunal konsthall har diskuterats i drygt trettio år i Jönköping utan resultat.

År 2009 tog tjänstemännen på kulturförvaltningen fram ett förslag om en ny konsthall på minst 200 kvadratmeter och sex meter takhöjd. Driftskostnaden skulle då blir mellan 5- 8 miljoner kronor om året.

År 2011 beslutade kommunledningen att ärendet skulle utredas en gång för alla. Men åren gick och kulturchefer slutade utan att något förslag presenterades.

Roland Englund, ordförande i konstnärsföreningen Dymlingen, tyckte år 2013, att lämpliga lokaler vore antingen Rosenlunds herrgård eller i Munksjöstaden.

För drygt två år sedan satsade kulturproduktionschefen Susan Bolgar på ”Konsthall Jönköping”. Projektet gick ut på att visa konst men utan ett fast hus och att skapa konstverk på platser som inte är anpassade för konst.

Bland annat visades filmer av Jessica Faiss 300 000 gånger i bussarna utan att få någon större uppmärksamhet. Större uppmärksamhet fick däremot en åtta meter hög Smiley–symbol som monterades på Rådhusets tak. Konstverket kallades ”Public Face” och skulle visa hur Jönköping mår.

Men projektet avbröts och Susan Bolgar lämnade Jönköping.

I september förra året presenterade kulturutvecklare Kari Rukola sin utredning om en konsthall ”light”.

Han ville utreda närmare en mindre ambitiös kommunal konsthall i redan färdiga lokaler. En lokal som nämndes då var ett av magasinen i gamla påsfabriken.