Det är Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) som har beslutat att tilldela finansiellt stöd till forsknings- och utbildningsprojekt vid Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University samt Mittuniversitetet. Totalt handlar det om 210 miljoner kronor.

På Jönköping University är det KK-miljön SPARK som får ett bidrag på 32,9 miljoner kronor för att stötta åtta olika projekt. SPARK startades för cirka två år sedan för att stärka konkurrenskraften hos tillverkningsföretagen i Jönköpingsregionen. I olika projekt möts näringsliv, offentliga aktörer och akademien.

LÄS MER: Saab tecknar avtal med JU

– Vi är mycket glada och stolta över att KK-stiftelsen visar fortsatt förtroende för Jönköping Universitys satsning på kunskapsintensiv produktframtagning och på att skapa en internationellt konkurrenskraftig kunskapsmiljö, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University, i ett pressmeddelande.

Annons

– Beslutet från KK-stiftelsen är också ett positivt besked för många av våra samarbetspartners. Samtliga projekt sker i nära samarbete med näringslivet och baseras på gemensamma kunskapsutmaningar.

LÄS MER: Fyra företagsjättar inleder tätare samarbete med högskolan