Kommunstyrelsens ordförande, Ann-Marie Nilsson (C), gläds åt nyheten om befolkningsökningen i Jönköping.

- Jag konstaterar att vi fortsätter att växa på en hög nivå, vilket är glädjande. Vi märker också av ett stort intresse från näringslivet kring Jönköping. Det fortsatta arbetet med mark- och bostadsförsörjning är av stor betydelse för kommunens utveckling, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmedelande.

Jönköping växer med drygt 1700 personer och har idag 139 222 invånare. Samtidigt växer Norrköping med "bara" 741 personer och har 141 676 invånare. Jönköping hamnar på en tiondeplats i storlek i Sverige med Norrköping strax före.

Men men växande kommun är också en utmaning för de styrande politikerna och tjänstemännen. Stadsbyggnadsdirektören Katarina Bröms berättar att man nu kommer att ta fram en översiktsplan som ska ta sikte på upp mot 200 000 invånare.

– Nu behöver vi uppdatera vår översiktsplan för att ha en tydlig strategi för hur kommunen ska växa. Vi måste hitta nya platser för verksamheter, bostäder, förskolor och skolor, säger Katarina Bröms i pressmeddelandet.

Fakta: Jönköpingsborna

Sverige har över 10 miljoner invånare, vilket innebär att drygt en procent av Sveriges befo..

Fakta: Jönköpingsborna

Sverige har över 10 miljoner invånare, vilket innebär att drygt en procent av Sveriges befolkning bor i Jönköping som är landets tionde största kommun. Kommunen har en något yngre befolkning än riket som helhet. Medelåldern i Jönköping är 40,2 år, medan den i riket är 41,2 år. Andelen av Jönköpingsborna som är födda utomlands är 17,7 procent. För riket är motsvarande uppgift 19,1 procent.

Källa: Jönköpings kommun

Annons