Redan 1825 fanns på samma plats vid Hovrättstorget en teater. Byggnaden var av trä och två våningar hög. men på grund av den ständiga brandrisken revs den och snart kom tanken att bygga nytt - en kombinerad teater- och hotellbyggnad,

Nu fick torget den kuliss mot öster som vi kan se än i dag. Åsikterna om byggnaden är väl i dag ganska neutrala, men när det byggdes så protesterade många mot huset som ansågs alldeles för stort och skrymmande för att passa in på torget med de historiska och lägre byggnaderna Hovrätten och gamla Rådhuset.

Uppdraget att bygga ett nytt teaterhus gick till den då nye stadsarkitekten August Atterström som gjort så många av Jönköpings mest kända och fina byggnader, bland annat läroverket, Södra skolan, spårvagnsstallarna, Agnes minne och Kjellbergska,

Den nya teatern var en byggnad i empirestil med lyror och skylten Teaterhus över ingången.

På 1930-talet kombinerades teatern med en biograf som fick namnet Teaterbio, Efter en restaurering 1973 försvann bion.

Jönköpings teater är mycket välbevarad och publiken i dag befinner sig i samma som publiken för över 100 år sedan.

I ett bildsvep i dag visar vi några bilder från Jönköpings teater och verksamheten där under tidigare år.