Utbildningsförvaltningen bjuder in förskolechefer och inköpsansvarig personal till en kurs. Tanken är att de ska få en djupare materialkunskap i att välja produkter och varor med mindre gifter på sin förskola.

– Vi ser ett behov av stöd och utbildning i utrensningen av olämpliga material och produkter på förskolan för att skapa en giftfri förskolemiljö, säger Mats Sesö som är arbetsmiljöstrateg på utbildningsförvaltningen, i ett pressmeddelande.

Den utbildade personalen ska efter utbildningen också vara ett stöd till övrig personal när produkter som innehåller farliga ämnen ska rensas bort.

Jönköpings kommun skriver i ett pressmeddelande att regeringen belyser ett problem med leksaker, möbler och kökstillbehör som innehåller farliga kemikalier. Utbildningen är ett led i arbetet med att göra förskolor giftfria.

Arbetet fortsätter i höst med föreläsningar för alla förskolepedagoger i kommunen.