Kommer ni ihåg för ungefär ett år sen när jag skrev på den här platsen att jag hoppades att stadens kreatörer och kulturarbetare nu skulle få en mötesplats d är de kunde arbeta och inspireras och skapa?

Nä, klart ni inte gör.

Fakta: Kommunens handlingsplan

Jönköpings kommuns handlingsplan för KKN antogs av kommunfullmäktige den 18 december 2014 ..

Fakta: Kommunens handlingsplan

Jönköpings kommuns handlingsplan för KKN antogs av kommunfullmäktige den 18 december 2014 och är alltså ett politiskt styrdokument.

KKN står för kulturella och kreativa näringar.

Handlingsplanen tar upp tre olika områden där Jönköpings kommun ska främja kulturellt entreprenörskap:

1) Mötesplatser och nätverk för kreatörer.

2) Högre konstnärlig utbildning.

3) Digitalkultur och e-sport.

Nåväl, jag skrev den texten med anledning av ”Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Jönköpings kommun” som då, för ett år sen, just klubbats igenom i kommunfullmäktige. Den handlade om hur man skulle skapa förutsättningar för fruktbara möten mellan kulturliv och traditionellt näringsliv och ge kreatörer möjligheter att mötas, utvecklas, skapa och därmed göra kommunen mer attraktiv. En attraktiv kommun drar till sig pengar i form av inflyttning, turism och försäljning. Och det är ju vad det, från politiskt håll, handlar om i slutändan – pengar. Kultur ses numera som en tillväxtfaktor.

Jag skulle kunna invända att kultur inte alls handlar särskilt mycket om pengar utan att den också skapar tolerans, öppenhet, lär oss att vara människor och faktiskt är så viktig för vår hälsa att den numera skrivs ut på recept. Men det är en annan text. Den här handlar om pengar.

Jag tillhör nämligen själv de kulturarbetare som jobbat ganska länge för att få politiker att förstå kulturskapandets ekonomiska potential, eftersom pengar är ett språk som fungerar genom alla barriärer. (Man skulle kunna tro att det språket var musik eller dans eller bildkonst, men tyvärr. Pengar har den enklaste grammatiken.)

Så jag tycker att vi funderar tillsammans över detta en stund: Hur uppstår tillväxt? Det vill säga: Hur får man pengar? Ramlar de ner från himlen för att någon plötsligt säger att det vore ju ganska trevligt om vi hade fler konstnärer i kommunen? Eller är det möjligen så att pengar genererar pengar? Att man måste sätta in kapital för att få ut en vinst?

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen och kulturnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i slutet av 2012. I budgeten för 2014-2016 anslogs en miljon kronor för att arbeta med den här frågan. Resultatet av den miljonen är ett 19 sidor långt dokument författat av två personer (handlingsplanen), en rapport framställd av Science Park på kommunens uppdrag, där man utreder hur en inkubator för nystartade kulturföretag skulle kunna byggas upp och finansieras, samt delfinansiering av en regional rapport om högre konstnärliga utbildningar.

Och på tal om pengar: Handlingsplanen skrevs av näringslivschefen Camilla Littorin och kulturchefen Ella Fronczak, som arbetade med den på betald arbetstid.

Några som däremot inte fått betalt för sin tid är de egenföretagande kreatörer som var engagerade i ”På Tiden”, initiativet att skapa en mötesplats och inkubator för kulturföretag. De satt under den här perioden på otaliga, helt obetalda möten, för att diskutera idén med kommunen. Det verkade ha effekt. Handlingsplanen innehåller målet ”medverka till att en mötesplats/scen/arena samt inkubator för KKN kommer till stånd.” Tidsplanen för detta säger att projektet ska starta vid årsskiftet 2015/2016, och att verksamheten ska vara i full gång under nästa år. Men efter att Science Parks rapport färdigställdes och presenterades för politikerna lades den till handlingarna och ingenting alls fortsatte att hända på området. I kommunens budget för 2016 finns inte en krona avsatt för någon mötesplats eller inkubator för kulturföretag.

Och de där kreatörerna som längtade efter en mötesplats som jag skrev om i början av artikeln? De sitter fortfarande var och en för sig. Hyr in sig på kontorshotell. Hittar egna lösningar.

– Vi är doers, entreprenörer och kreatörer. Nu gör vi andra saker, vi kan inte stå stilla, säger musikproducenten, projektledaren och stylisten Tina Gardestrand, som var en av eldsjälarna i ”På tiden”-gänget.

Så klart kreatörerna tröttnar när det bara är snack och ingen hockey. Jag läser handlingsplanen igen. Där det står att ett mål är att ”ta tillvara på de möjligheter och drivkrafter som idag finns i vår kommun”.

Annons

Tidigare kulturchefen Ella Fronczak, som var en av dem som skrev handlingsplanen, arbetar nu som ansvarig för KKN-frågor i kommunen.

Hon är bedrövad.

– Jag tror det beror på okunskap. Politikerna förstår fortfarande inte hur viktigt det är för kreatörer att mötas för att saker ska hända.

En annan rapport som kommit till stånd i handlingsplanens kölvatten är ”Förstudie gällande högre utbildningar i Jönköpings län med koppling till kulturella & kreativa näringar”. Den är samfinansierad av Jönköpings kommun, Värnamo kommun och Region Jönköpings län. Den är ett gediget verk där kulturkonsulten Julia Sandwall i samarbete med en referensgrupp bestående av kreatörer och experter utrett på vilket sätt regionen kan utveckla utbildningar med inriktning på kulturskapande och på så sätt landa i allt det här som efterfrågas: attraktivitet, inflyttning, pengar.

Förstudien föreslår sex olika spår, men det är bara tre av dem som i någon mån faktiskt kan räknas in under flaggan ”högre utbildningar”: en påbyggnadsdel med entreprenörskap för studerande på konstnärliga utbildningar på länets folkhögskolor, en kulturutbildning för utlandsfödda konstnärer och kreatörer, och en kulturprojektledarutbildning på yrkeshögskolenivå.

Och visst, vår region är ju känd för entreprenörskap och vi har en högskola med starkt fokus på just det. Det gifter sig väl med regionens profil i övrigt och själva konstskapandet kan man ju lära sig på annan ort. Fast ett sorgligt resultat känns det som ändå, när målet i handlingsplanen var att ”få till stånd studier inom högre konstnärliga inriktningar i Jönköping”. Jag ser inte en enda högre konstnärlig utbildning eller ens ansats till, i den här förstudien. Men trots avsaknaden av wow-faktor, är den hyfsat hoppfull läsning. Den känns konkret och kanske till och med genomförbar.

När det kommer till det tredje benet i kommunens handlingsplan, digitalkultur och e-sport, säger Ella Fronczak:

– Jag vill dela med mig och ta del av kunskaper som andra har och har bjudit in hela regionen till samarbete inom e-sport. Vi har ju Dreamhacks varumärke, det är det man pratar om när man pratar om Jönköping internationellt.

Men några pengar för det handlingsplanen kallar ”skapa Sveriges första ”purpose built arena” för e-sporter” och ”initiera ett Upplevelsecentrum (en unik mötesplats) med gaming och e-sport som tema med tydlig profil mot e-sport, gaming, visualisering och interaktivitet” syns inte till i kommunens budget.

Däremot finns det intresse från andra håll. Enligt Ella Fronczak är man från Gummifabriken i Värnamo intresserade av ett e-sportsamarbete.

Och Julia Sandwall säger:

– Gummifabriken i Värnamo har visat stort intresse för kulturprojektledarutbildningen.

Så vad är gemensamt för de saker i kommunens handlingsplan som nu, tre år efter att det bestämdes att den skulle börja skrivas, faktiskt eventuellt verkar komma till stånd?

Jo, att de inte kommer till stånd i Jönköpings kommun. Utan i Värnamo.

Hörde ni mig? Värnamo. Den lilla staden som fattat det här, som satsar med Gummifabriken och som med Vandalorum och konstprojekt som V-art har stuckit en ordentlig nål i den svenska kulturkartan.

Kom igen, kreatörer. Nu tar vi vårt pick och pack och flyttar söderut! Vem är med mig?

KKN