Aldrig tidigare har de olika muslimska församlingarna, shia såväl som sunniinriktningar, gått samman och bildat ett råd i Jönköping. Men i takt med att antalet muslimer och föreningar vuxit, har behovet av en samlad organisation i övergripande frågor blivit tydligare.

Fakta: Muslimska föreningen

De sex församlingar/föreningar som ingår i JMR är Jönköpings islamiska församling, Jön..

Fakta: Muslimska föreningen

De sex församlingar/föreningar som ingår i JMR är Jönköpings islamiska församling, Jönköpings Diyanet kulturförening, Bosnjakiska islamiska församlingen, Somaliska föreningen i Jönköping, Shiaförsamlingen och Shia Muslim Jönköping.

— Det finns frågor som rör alla muslimer, som den andliga sjukhusvården, begravningsplatser, skolfrågor och kontakter med kommunen. Det väger lite tyngre att samla detta i ett råd istället för att varje församling tar kontakt, säger ordföranden Imad Hammo.

Rådets vision är att ena muslimer, utan att blunda för de etniska, historiska eller teologiska särarterna, och att Jönköpings muslimer ska betraktas som en självklar del av samhällslivet. Imad Hammo medger att man tidigare varit dåliga på att skapa kontakter med samhället.

— Vi har nog varit lite observanta, och jag tror att det berott på okunnighet om samhället från vår sida.

Vill ha dialog

Dialogen med andra religioner är också en viktig del, och på eget initiativ har man redan hållit möte med Jönköpings kristna råd.

— Vi har insett att vi har så mycket gemensamt, inte minst det ideella arbetet, men också utsattheten för hatbrott och ifrågasättandet för sin religion. Vi ska se vad vi kan samarbeta om och hur vi kan bidra till ett bättre samhälle, säger Imad Hammo.

Rådets ledning framhåller att muslimers situation just nu är utsatt på många håll - dock inte i så stor utsträckning i Sverige. Att Donald Trump nu blir USA:s näste president tror de knappast gör saken bättre.

— Jag är allvarligt oroad för vad som kan hända med muslimerna i USA. Jag kan också vara lite trött på att vi fortfarande ses som så exotiska, säger Mikaël Wenger, talesperson för rådet.

De konstaterar att man som enskild muslim ofta tvingas stå till svars när våld och terrorism sker i islams namn.

— Det är självklart något vi fördömer. Det sker fördömanden från olika ledare i de här fallen, men det kommer inte fram i media. När det sker våld i islams namn på olika håll är det lätt att tänka, vad hjälper det att ge en rättvis bild av islam här? Men man får inte ge upp, och vårt råd är en del i det arbetet, menar Salmir Nasic, sekreterare.