Det är under kommande vinter som privatpersoners bilar ska utrustas med teknik som möjliggör insamling av friktionsdata på våra vintervägar. Därigenom anses det skapas bättre förutsättningar för att ge säkrare vintervägprognoser som kan användas av både bilister och vägentreprenörer. Tekniken har testats av taxibolag i storstäderna men Jönköping är först ut som vänder sig mot privatbilister.

En dosa i bilen

— Information om vägens friktion ligger till grund för skapandet av funktioner som på sikt kan rädda liv. Informationen hjälper till att förutse halka och kan i sin tur ge exempelvis entreprenörer möjligheter att planera sin vinterväghållning på ett mycket bättre sätt. I korta drag fästs en dosa i bilens serviceuttag som kan nyttja de sensorer som finns i hjulhusen, säger Johan Hägg.

Projektet startsar 15 november på Nybergs Bil i Jönköping. Under eventet ska NIRA Dynamics och forskningsföretaget Klimator informera om syftet med projektet och OBD-enheter som samlar in data kommer att delas ut till de privatpersoner som anmält intresse. Förhoppningen är ett 50-tal.

En applikation har också tagits fram som innehåller detaljerade vägväderprognoser samt halkvarningar. Detta ses som ett första steg i att visa på vad information om vägunderlaget kan göra för allmänheten, skapa bättre förutsättningar för säkrare och miljövänligare vägar. Under eventet kommer webbapplikationen demonstreras och nycklar för användare delas ut.

Annons

Den nya tekniken ska förhoppningsvis innebära färre olyckor på vintervägar i framtiden.
Foto: Arkivbild

Helt anonymt

— Datan som hämtas från personbilarna är helt anonymiserad, information om vilken bil som skickar vilken data finns inte. Det har under utvecklingen av produkten varit en oerhört viktig aspekt att ta hänsyn till då integriteten hos privatpersoner är av yttersta vikt. Lika viktigt har det varit att bilen inte påverkas negativt på något sätt, säger Björn Zachrisson, projektledare på Road Perception på NIRA Dynamics.

— Vägnätet i och kring Jönköping blir först ut. Går allt enligt planerna kan tekniken på allvar börja användas i slutet av nästa år över hela landet, säger Johan Hägg.