Händelsen inträffade i slutet av juli vid en grillplats på Österängen i Jönköping. Ärendet hamnade i tingsrätten där Jönköpingsbon berättade att han inte visste om att det var eldningsförbud förrän poliserna som kom till platsen berättade det för honom. Han hade sett folk grilla vid grillplatsen tidigare och kontrollerade inte om hans granne hade rätt eller inte, sa han under rättegången.

Tingsrätten betonar att varje medborgare är ansvarig för att följa de lagar och regler som finns och att ovetskap sällan innebär ansvarsfrihet.

”Det kan inte ha undgått någon som befann sig i Sverige under sommaren 2018 att det under senare delen av juli månad var extremt torrt i skog och mark”, står det i domen. Att mannen inte ska ha känt till att det rådde eldningsförbud vid tillfället är väldigt osannolikt, bedömer tingsrätten.

Jönköpingsbon döms till 30 dagsböter à 200 kronor för brott mot lagen om skydd mot olyckor.