Det är ett stort förändringsarbete som just har inletts på IT-bolaget Adapta i Jönköping. I spetsen för detta står den nytillträdde vd:n Magnus Lindström, som närmast kommer från konsultbolaget Consid.

I hans uppdrag ingår att helt styra om kursen för Adapta, som sedan 1998 fokuserat på IT-utbildningar och ekonomitjänster.

— Uppdraget som ny vd är att svänga om och att göra Adapta till ett renodlat konsultbolag, säger Magnus Lindström.

I uppdraget ingår även att etablera bolaget i Växjö - där ett kontor öppnar i oktober i år - och att minst femdubbla personalstyrkan.

Etableringen i just Växjö förklarar Magnus Lindström med att marknaden där, liksom i Jönköping inom IT, är jättehet. Han ser också flera fördelar med att ha kontoren på två relativt närliggande orter.

I slutet av 2018 räknar han med att bolaget ska ha växt från dagens fem anställda till minst 25 stycken - framförallt genom rekrytering av systemutvecklare och projektledare.

— Framtiden tycker jag ser väldigt ljus ut, fortsätter Magnus Lindström.

— Både Jönköping och Växjö är väldigt starka regioner med stora, stadiga kunder. Konsultbehovet är stort och tillväxten för IT är fantastisk i nuläget.