Frågan om en ny gruva i Norra kärr norr om Gränna engagerar i Jönköpings kommun trots att de avgörande besluten tas på riksnivå. För att få Jönköpingsbornas syn på saken har KD låtit Skop telefonintervjua 504 kommuninvånare.

Fakta: Undersökningen

Skop frågade drygt 500 invånare i Jönköpings kommun: Om brytningen kan ske på ett miljömäss..

Fakta: Undersökningen

Skop frågade drygt 500 invånare i Jönköpings kommun: Om brytningen kan ske på ett miljömässigt säkert sätt, är du då positiv eller negativ till en gruva i Norra Kärr utanför Gränna?

Mycket positiva: 10 procent

Ganska positiva: 48 procent

Ganska negativ: 21 procent

Mycket negativ: 19 procent

Ej svar: 2 procent

SR Jönköping har gjort en tidigare undersökning där 500 länsbor svarade på en webbpanelundersökning med liknande resultat.

Det visar sig att 48 procent av de tillfrågade är ganska positiva och 10 procent mycket positiva till en ny gruva under förutsättning att brytningen kan ske på ett miljömässigt säkert sätt.

Andreas Sturesson, kommunalråd (KD), tycker att resultatet är ett annat än vad som har framkommit i debatten.

– Jag tycker att debatten har präglats av argument emot. Jag tror inte att så många Jönköpingsbor skulle kunna tippa de här siffrorna.

Kritisk till nejsägare

Flera partier har redan sagt nej till planerna i Norra kärr: Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centern. Andreas Sturesson är kritisk till dessa.

– Det är olyckligt att man stänger dörren så tidigt utan att låta processen ha sin gång och experterna granska frågan ur alla vinklar och vrår. Dessutom är det här ingen fråga som partierna har makten att avgöra, vilket vi bör vara tydliga med.

– Den här undersökningen visar att det finns en större öppenhet hos Jönköpingsborna än i vissa politiska partier, säger Sturesson.

Försiktigt positivt

Inom KD har den nya gruvan också diskuterats livligt. Partiet är försiktigt positivt.

– En gruva är bara aktuell om det kan ske på ett miljösäkert sätt och att det inte blir ett orimligt stort ingrepp i landskapsbilden. Det är viktigt att alla delar granskas närmare och att de som bor och är berörda får tycka till om alla aspekter.

– Vi behöver mer klimatsmart teknik och kan inte bara räkna med att metaller till det ska brytas någon annanstans. Gruvan skulle också ge mer arbetstillfällen i Jönköpings kommun, säger Andreas Sturesson.

Hur ser du på riskerna för Vättern och dricksvattnet?

– Det är klart att det finns risker, men därför är det så viktigt att mark- och miljödomstolen får bedöma om riskerna är för stora eller om det går att göra det här på ett säkert sätt. Vi i kommunfullmäktige är lekmän och kan inte göra tillräckligt bra bedömningar och vi avgör som sagt inte heller ärendet.