Den gamla mässbyggnaden i Tureberg i centrala Sollentuna, strax utanför Stockholm, har redan rivits. Här ska istället byggas nya bostäder och lokaler för kontor, handel och liknande.

För att hitta ett bra koncept till det nya området utlyste Sollentuna kommun en markanvisningstävling - och vinnare blev bostadsutvecklaren AB Borätt och Seniorgården AB med ett förslag utformat av brand experience-byrån Yellon, som har sin bas i Jönköping.

LÄS MER: De vann priser på branschgalan

Yellon har gestaltat ett helt nytt kvarter avsett för 200 bostadsrätter, med nio olika byggnader, samt ett landmärke i form av ett 20-våningars bostadshus. När Yellon formade förslaget tog de avstamp i platsens historia och den tidigare farled som fört skepp mellan Saltsjön och Uppsala. 20-våningarshuset har därför formats till ett skeppsliknande höghus med en sockelvåning som ska påminna om ett träskepp.

De övriga byggnaderna i kvarteret symboliserar skeppets last i form av ädelstenar, Yellon har också ritat in växthus och många gemensamma ytor för till exempel utegym och grillplatser.

Byggstart sker tidigast 2020 och inflytt tidigast 2023. Det som återstår nu är ett godkännande av förslaget av Sollentunas kommunfullmäktige.

Annons

LÄS MER: Serietidning från Jönköping kan vinna pris

Fakta: Juryns motivering

”Förslaget har visat en mycket tilltalande inlevelse i platsen, dess behov och möjligheter..

Fakta: Juryns motivering

”Förslaget har visat en mycket tilltalande inlevelse i platsen, dess behov och möjligheter. En genomgång av förslaget blir en berättelse om variation, upptäckarglädje och viljan att skapa en attraktiv plats för både boende och andra som vistas i och i närheten av kvarteret.”

Nu återstår bara för Sollentunas politiker att godkänna förslaget av det nya kvarteret, som alltså har utformats av Jönköpingsbyrån Yellon.
Foto: Pressbild Yellon