För tre år sedan var projektet bara skisser och idéer. Idag driver Pär Stihl och Martin Hammarström företaget Simultanex AB som har utvecklat Simultanex S1, en lösning för simultan dialogtolkning som halverar samtalstiden och därmed kostnaderna i tolkade samtal.

— Idén är också att förbättra kontakten mellan parterna i det tolkade samtalet och få en korrektare tolkning, säger Pär Stihl.

Annons

Tekniken som vidareutvecklats tillsammans med Lars Birging, affärsutvecklare vid Science Park är det patentsökta Simultanex S1. Två personer använder sig av tätslutande headset och pratar i en mikrofon. Ljudet går från mikrofonen till tolken som direkt tolkar till den andra parten som då direkt hör tolkningen samtidigt som motparten pratar. Tolken är uppkopplad med ljud och bild. Detta, menar Pär och Martin är en förutsättning till kvalitétstolkningar med tolk på distans.

— Det råder stor tolkbrist vilket innebär att fler tolkar kommer att behövas. Istället för att göra en tolkning över telefon med sämre förutsättningar kommer man nu tolka på distans med samma kvalité som om man satt i samma rum, berättar Pär Stihl.

Positiv respons

Efter pilottester har lösningen fått god respons, vilket bland annat har visat sig i form av att entreprenörerna prisbelönats med ett stipendium på 200 000 kronor.

Stipendiet delas ut av ÅForsks i samarbete med SISP - Swedish Incubators & Science Parks och Jönköpingsborna är positiva till reaktionerna.

— Det känns fantastiskt att mötas av positiva reaktioner angående möjligheterna som lösningen kommer att innebära och vi känner oss hedrade att få motta det här priset, säger Martin Hammarström.