Cind är resultatet av en avknoppning från Saab i Linköping och inriktningen i verksamheten är främst stereoskopisk bildbehandling sopm bygger på Saabs teknik. Och i höst installerar Cind sitt första system för fjärmätning av timmer på lastbil i Lomsmyren utanför Dalarna. Mene tekniken även användas där man behöver mäta volym och form. Vinnova har nu alltså beviljat stödfinansiering till ett projekt med syfte att öka automationen av mätning av rundved på bil, ett idag manuellt och kostsamt steg i processen att förädla skogsråvara till slutprodukter. Stödbeloppet är sexsiffrigt men inte preciserat.

— I Sverige har vi en världsunik och effektiv organisation för virkesmätning där branschen samverkar genom opartiska virkesmätningsföreningar. Genom att applicera avancerad datateknik kan vi bygga vidare på en gedigen hantverkstradition för att ta nästa steg i att digitalisera mätningar inom skogsbranschen och åstadkomma kostnadsbesparingar. Detta är ett exempel på forskning inom tillämpad industriell digitalisering säger Cinds vd Anders Nyberg.