Verkstadsbolaget Xano, med huvudkontor i Jönköping, kan redovisa ännu ett starkt helår.

Fakta: Verkstadsbolaget Xano Industri AB

Xano, med huvudkontor i Jönköping, finns idag etablerade i Norden, Estland, Polen, USA, Kina..

Fakta: Verkstadsbolaget Xano Industri AB

Xano, med huvudkontor i Jönköping, finns idag etablerade i Norden, Estland, Polen, USA, Kina och Nederländerna och har strax under tusen anställda.

Inriktningen är att förvärva, driva och utveckla nischade teknikföretag inom industrin.

Deras B-aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan slutet av 1980-talet.

Nettoomsättningen 2017 var 1 663 miljoner kronor, att jämföra med 2016 då de stannade på 1 052 miljoner kronor. Rörelseresultatet för 2017, efter skatt, stannade på 158 miljoner kronor - vilket är mer än en fördubbling av förra årets resultat på 70 miljoner kronor.

LÄS MER: Fördubblad vinst för Xano (maj 2017)

En femdubbling

Annons

Det fjärde kvartalet 2017 hade ett resultat efter skatt på 42 miljoner kronor - att jämföra med 9 miljoner kronor samma period året innan. Omsättningen det fjärde kvartalet 2017 var 432 miljoner kronor att jämföra med samma period året innan då det låg på 269 miljoner kronor.

Det var också något som Lennart Persson, vd Xano, valde att lyfta fram i sin kommentar till årsrapporten där han konstaterade att kombinationen fördelaktiga marknadsförutsättningar och ett positivt utfall av aktiviteter varit mycket fruktsamt.

LÄS MER: Nära dubblering för Xano (juli 2017)

Ser framåt

I sin framåtblick skriver Lennart Persson att koncernstrukturen med tre affärsenheter bäddar för en stabil tillväxt.

- Tillfälliga nedgångar inom enskilda branscher eller marknader kan med befintlig koncernstruktur kompenseras av expansion på andra områden.

Fotnot: Ta del av hela rapporten via Xanos hemsida.

LÄS MER: Stabilt för Xano (februari 2017)

Fakta: Årsrapport Xano Industri AB 2017

Nettoomsättning: 1 663 MSEK (1052)

Rörelseresultat: 220 MSEK (96)

Resultat före skatt..

Fakta: Årsrapport Xano Industri AB 2017

Nettoomsättning: 1 663 MSEK (1052)

Rörelseresultat: 220 MSEK (96)

Resultat före skatt: 200 MSEK (92)

Resultat efter skatt: 158 MSEK (70)

Resultat per aktie: 11,44 SEK (5,09)

Större händelse under året: Avtal om förvärv av Blowtech Group i december, affären slutfördes sedan efter balansdagen (2 januari 2018).