UW-Elast AB är ett dotterbolag till koncernen Garpco, AB som utgår från orterna Jönköping och Linköping, och producerar solid formgjuten polyuretan. Bolaget har två fabriksanläggningar i Mariestad respektive Traryd.

Förvärvet av Polyteknik, som har samma inriktning i sin produktion, stärker därmed Garpcokoncernen ytterligare.

- Detta är ett mycket bra tilläggsförvärv i ett växande och lönsamt affärsområde. Med ett kort avstånd mellan Töreboda och Mariestad blir synergieffekterna uppenbara och lätta att åstadkomma, kommenterar Markus Strand, vd Garpco AB, ett pressmeddelande.

Garpco AB omsätter cirka 325 miljoner kronor och har totalt omkring 250 anställda.